11. April 2019
Market Minds

Efter nogle måneder som færdiguddannet psykolog begyndte Marie i supervisionsforløb hos Camilla Raymond. Marie var på det tidspunkt ansat i et mindre konsulentfirma, hvor der kun var en anden psykolog. Hun havde derfor brug for at dyrke sin faglighed og sikre sin psykologfaglige forankring.

Læs mere
03. April 2019
IBM

Som en del af psykologers autorisationsforløb skal man modtage supervision hos en autoriseret psykolog. Supervisionssamtalerne er med til at sikre og kvalificere psykologens faglige udvikling og arbejde. Cecilie har valgt at benytte Camilla Raymond som supervisor, da hun har haft Camilla som underviser på psykologistudiet på Københavns Universitet og derfor havde stor tillid til hendes faglighed.

Læs mere
28. February 2019
FOA IT

I FOA IT ønskede de at sætte fokus på læring og videndeling. For at understøtte den proces etablerede de bl.a. en ny teamstruktur – en struktur som medførte, at IT afdelingen skulle samarbejde på nye måder. De brugte Kristina Suhr som samarbejdspartner til at designe og facilitere et udviklingsforløb for hele FOA IT. Det var vigtigt, at både ledere og medarbejdere blev klædt på til den udviklingsproces, som skulle sikre en stærkere læringskultur.

Læs mere
26. February 2019
Herlev Hudklinik

Monika Gniadecka, dr.med., ph.D. og speciallæge i derma-venerologi, ejer Herlev Hudklinik og daglig leder for klinikkens tre medarbejdere. Monika har deltaget i Lægeforeningens lederuddannelse for private klinikejere, som er udviklet af ORGANISATION.

Læs mere
14. February 2019
1:1 LANDSKAB

I 2007 etablerede landskabsarkitekterne Jacob Kamp og Trine Trydeman tegnestuen 1:1 Landskab. 1:1 Landskab er anderledes bygget op end traditionelle tegnestuer, da de to partnere er mere inde over projekterne, end man normalt ser. I 2014 var tegnestuen nået til et vendepunkt, fordi opstarten var vel overstået og driftsfasen gik ind. Partnerne ønskede derfor at gøre status og finde ud af, hvor de ville hen med tegnestuen herfra. De valgte at bruge Camilla Raymond fra Organisation et stykke af vejen.

Læs mere
04. February 2019
Gentofte Kommunes Job- Aktivitets- og Kompetencecenter

Centerleder fra Gentofte Kommunes Job- Aktivitets- og Kompetencecenter (JAC), Ann-Christina, har flere gange oplevet Michala Schnoor udfolde sine ideer til, hvordan den narrative tilgang kan bruges til at skabe udvikling og læring i organisationer. Her har emnerne bl.a. været forandringsledelse, fortællingers betydning for arbejdsmiljøet og brugen af narrativ praksis i borgersamarbejdet.

Læs mere
11. December 2018
Danske Gymnasier

Danske Gymnasier er en interesseorganisation for almene gymnasieskoler, som varetager sektorens uddannelsespolitiske interesser og rådgiver skolerne. Danske Gymnasier har gennem en årrække samarbejdet med Lene Flensborg om ledelsesudvikling. Lene har både bidraget til at designe og gennemføre forløb og kurser for ledelsestalenter, ledergrupper, nye rektorer og vicerektorer samt bidraget som rådgiver og konsulent på udviklingsforløb for specifikke gymnasieskoler.

Læs mere
10. December 2018
Center for Ungdomsforskning (CeFU)

På Center For Ungdomsforskning (CeFU) forsker man i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFu er organisatorisk placeret på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, Campus København. Noemi Katznelson og Niels Ulrik Sørensen der tilsammen udgør CeFUs ledelse, bruger Camilla Raymond, som deres sparringspartner på strategiske spørgsmål og organisatoriske udfordringer.

Læs mere
20. November 2018
Red Barnet Danmark

Red Barnet Danmark skulle i efteråret 2018 afholde en medarbejderdag for organisationens ca. 130 medarbejdere. På dagen ønskede Red Barnet at skabe dialog om organisationens nye strategi, og særligt sætte fokus på værdier, kultur og arbejdsglæde. Red Barnet valgte at bruge Morten Jack som samarbejdspartner til at udvikle og facilitere dagen.

Læs mere
19. November 2018
Vikingeskibsmuseet

På Vikingeskibsmuseet er de gået fra at være tre chefer til at være fem chefer. De har tilføjet en afdeling og direktøren skal ikke længere også være afdelingschef, som hun var tidligere. Organisationsændringerne betyder, at chefgruppen er blevet større og mere strategisk hvilket kræver, at de tænker ledelse og organisation på nye måder. Her giver det narrative udgangspunkt mening for chefgruppen og de har valgt at benytte Michala Schnoor til udviklingsprocessen.

Læs mere