11. December 2018
Danske Gymnasier

Danske Gymnasier er en interesseorganisation for almene gymnasieskoler, som varetager sektorens uddannelsespolitiske interesser og rådgiver skolerne. Danske Gymnasier har gennem en årrække samarbejdet med Lene Flensborg om ledelsesudvikling. Lene har både bidraget til at designe og gennemføre forløb og kurser for ledelsestalenter, ledergrupper, nye rektorer og vicerektorer samt bidraget som rådgiver og konsulent på udviklingsforløb for specifikke gymnasieskoler.

Læs mere
10. December 2018
Center for Ungdomsforskning (CeFU)

På Center For Ungdomsforskning (CeFU) forsker man i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFu er organisatorisk placeret på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, Campus København. Noemi Katznelson og Niels Ulrik Sørensen der tilsammen udgør CeFUs ledelse, bruger Camilla Raymond, som deres sparringspartner på strategiske spørgsmål og organisatoriske udfordringer.

Læs mere
20. November 2018
Red Barnet Danmark

Red Barnet Danmark skulle i efteråret 2018 afholde en medarbejderdag for organisationens ca. 130 medarbejdere. På dagen ønskede Red Barnet at skabe dialog om organisationens nye strategi, og særligt sætte fokus på værdier, kultur og arbejdsglæde. Red Barnet valgte at bruge Morten Jack som samarbejdspartner til at udvikle og facilitere dagen.

Læs mere
19. November 2018
Vikingeskibsmuseet

På Vikingeskibsmuseet er de gået fra at være tre chefer til at være fem chefer. De har tilføjet en afdeling og direktøren skal ikke længere også være afdelingschef, som hun var tidligere. Organisationsændringerne betyder, at chefgruppen er blevet større og mere strategisk hvilket kræver, at de tænker ledelse og organisation på nye måder. Her giver det narrative udgangspunkt mening for chefgruppen og de har valgt at benytte Michala Schnoor til udviklingsprocessen.

Læs mere
18. November 2018
Det Danske Filminstitut

Som direktør for Det Danske Filminstitut har Claus Ladegaard ledelsesansvar for fire afdelinger og en stabsfunktion. Her har han jævnlig kontakt med eksterne konsulenter. Èn af dem, som han har brugt igen og igen, er Morten Ejlskov fra Organisation.

Læs mere
18. November 2018
Københavns Lufthavne

I afdelingen for Contruction Commercial Projects var der behov for at ryste teamet sammen, et team som består af meget erfarne projektledere. Flere nye teammedlemmer var kommet til og teamet havde fået ny leder. Gruppen skulle derfor sammen definere, hvilken gruppe de ville være. Den nye afdelingsleder Cathrine Bjørn Hattung kendte Camilla Raymond fra Arkitektforeningens lederuddannelsesforløb (LKVV) og valgte derfor at benytte Camilla til opgaven.

Læs mere
17. November 2018
Advice

Advice har gennem en årrække arbejdet med talentudvikling for virksomhedens seniorrådgivere. Formålet er at styrke denne strategisk vigtige gruppe af medarbejdere i udviklingen af deres individuelle talenter samtidig med, at seniorrådgiverne udvikler fælles kompetencer vedrørende projektledelse, forretningsforståelse og personligt lederskab. Lene Flensborg og Advice har sammen udviklet og eksekveret talentforløbet.

Læs mere
17. November 2018
Børne- & Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Michala Schnoor har samarbejdet med områdeledelsesteamet om at lave et udviklingsforløb omkring observation og feedback, som et led i udviklingen af deres MUS-koncept. Fokus var rettet mod udvikling af faglig kvalitet i den tværfaglige support i området og at sikre, at medarbejdernes udviklingsforløb stemmer overens med områdets kerneopgave og overordnede strategier.

Læs mere
16. November 2018
Rigshospitalet, Servicecentret

I det nyetablerede ledelsessekretariats team i Servicecentret på Rigshospitalet havde gruppen brug for at tale om, hvordan de kunne samarbejde fremadrettet. Medarbejderne kendte godt hinanden på forhånd, men skulle arbejde sammen på nye måder og brugte derfor Morten Jack til at igangsætte et forløb med fokus på gruppens samarbejde. 

Læs mere
15. November 2018
Danmarks Lærerforening

Bettina R. Thøgersen har flere gange brugt Camilla Raymond, når der har været samarbejdsproblemer i grupper. Det har både været i situationer, hvor der har været konflikt imellem enkelte medarbejdere, men også, når det har involveret mange medarbejdere i større teams.

Læs mere