"Camilla er god til at sætte sig ind i både min og teamets situation, fordi hun har en stor medmenneskelighed – uden, at det bliver for blødsødent"

Flere nye teammedlemmer var kommet til og teamet havde fået ny leder. Gruppen skulle derfor sammen definere, hvilken gruppe de ville være.

Afdelingsleder Cathrine Bjørn Hattung fortæller:

”Vi havde behov for at tegne linjerne op for vores samarbejde i teamet. Jeg var ansat som ny leder, og derfor var en forventningsafstemning nødvendig. Det var både ift. de forventninger jeg havde til teamet, forventningerne teamet havde til mig som leder og ligeledes projektledernes indbyrdes forventninger til hinanden. Vi stod overfor spørgsmålet; ”hvilket team vil vi gerne være?”, og det havde vi brug for hjælp til at definere, så vi kunne skabe det bedste afsæt for det videre samarbejde.

Vi blev i løbet af processen præsenteret for forskellige samarbejdsværktøjer og har undervejs lært at bruge dem selv, når behovet opstår. Derudover blev vi alle bedt om at forholde os refleksivt til os selv. Camilla stillede os spørgsmålet: ”Hvad kan du tilbyde gruppen?”. Det spørgsmål gør, at vi har mindre fokus på hvad andre skal gøre eller bør bidrage med. I stedet er vi blevet meget bedre til at spørge os selv, hvad vi ønsker os af samarbejdet og hvad vi hver især gerne vil byde ind med.

Alle projektlederne oplevede Camilla som en god og tydelig kommunikator. Jeg oplever, at hun er utrolig professionel. Hun har i sit arbejde et konstant fokus på retningen for gruppens samarbejde og hvilke drøftelser der bliver behov for – det justerer hun processen og sin facilitering efter. Hele teamet har været meget positive overfor den form forløbet har haft. Vi havde undervejs fokus på at kigge fremad og ikke alt for meget navlepilleri og bagudskuen. Det skaber en god stemning i gruppen og fremmer det konstruktive samarbejde projektlederne imellem.

Camilla og jeg havde udarbejdet et overordnet set-up for forløbet, men vi justerede undervejs, så vi hele tiden havde fokus på det gruppen havde brug for. Det gjorde også, at jeg som leder tydeligt kunne formidle mine forventninger til teamet. Jeg fik løbende sat ord på det jeg vurderede at hver enkelt projektleder og gruppen samlet set skulle arbejde med. Det hjalp Camilla mig med i et sparringsforløb, som kørte parallelt med teamudviklingsforløbet.

Forløbet var med til at skabe en stor tillid i teamet. Den måde vi samarbejder på i dag, betyder, at vi har et særligt blik på os selv som gruppe. Det giver utrolig god mening for alle projektlederne. Camilla gør det nemt for deltagerne at indgå i processen, da hun er let at samarbejde med. Hun er god til at sætte sig ind i både min og teamets situation, fordi hun har en stor medmenneskelighed – men det er alt sammen uden, at det hele bliver for blødsødent. Derudover er hun overbevisende i sin måde at kommunikere på, hvilket skaber en tryghed og sikkerhed i gruppen om, at vi er på rette vej”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc