logo

VORES KUNDER

 • PRIVATE VIRKSOMHEDER

  1:1 Landskab
  Sparring af partnergruppe.
  Basen A/S
  Lederudvikling & organisationsudvikling; Executive coaching.
  BEC
  Gennemførelse af en række workshops for de tre øverste ledelsesniveauer.
  Chili Film
  Profilanalyse af roman-karakterer.
  Christensen og Co. Arkitekter
  Workshop for arkitekter; Projektlederforløb.
  Cubion
  Individuelle coachingforløb.
  DSS Silkeborg
  Lederseminar på baggrund af hastig virksomhedsvækst.
  Deloitte
  Undervisning på projektlederuddannelse for interne konsulenter.
  Gerresheimer
  Ledelsessparring.
  HR United
  Facilitering af HR-konference.
  Igepa Group
  Lederudvikling og coaching.
  Lokal Forsikring
  Organisationsudvikling i forbindelse med fusion, herunder facilitering af værdi- og strategiproces på alle niveauer i virksomheden.
  L´Oréal
  Lederudviklingsforløb.
  Navigent
  Coachingforløb.
  NOKIA
  Leadership-workshop.
  Nord Data
  Lederudvikling i chefgruppen ud fra iagttagelses- og feedbackmetode.
  Nordea
  Teambuilding for investeringsrådgivere og specialister med cafeproces og visionsarbejde; Udvikling af leadership toolbox til intranet for Nordic Banking.
  Novozymes
  Projektlederuddannelse for specialister; Change Management Workshop.
  Nutricia
  Projektlederuddannelse.
  Refleks
  Facilitering af værdi- og strategiproces; Ledelsesudvikling og coaching teamudvikling.
  Rubow Arkitekter
  Medarbejderworkshop om stress og stresshåndtering; Sparringsforløb med partnergruppen omkring strategiudvikling; Halvtårligt kompetenceudviklingsforløb for hele tegnestuen.
  Samuelsen Netværk
  Oplæg i kvindeligt ledernetværk om personlig ledelsesstil; Oplæg for offentlige ledere om stress.
  Totalproduktion
  Strategisk sparring for bestyrelse og direktion.
 • SELVEJENDE VIRKSOMHEDER

  Amager Forbrænding
  Procesfacilitering i grupper med eksterne samarbejdspartnere; Teamudvikling i forbindelse med sammenlægning af afdelinger; Teamudvikling for ledelse og medarbejdere i forbindelse med organisationsforandring; Coaching af ledere; Undervisning af projektledere i konflikthåndtering.
  Danmarks Radio
  Proceskonsultation i afdelinger med fokus på samarbejdskulturen; Proceskonsultation i ledelsesteam; Coachingforløb på chefniveau; Stresshåndtering på afdelings- og medarbejderniveau.
  DHI Danmark
  Teamudvikling; Ledercoachingforløb.
  Finansiel Stabilitet
  Teamudviklingsforløb i kommunikations- og i IT-afdelingen.
  FOF Gentofte
  Proceskonsultation.
  FOF
  Efteruddannelse af lærere.
  KAB
  Kursusforløb i konflikthåndtering for projektledere i Byggeprojekt- og Byggesupportområdet; Coachingforløb med ledere og medarbjedere; Teamudviklingsforløb i forvaltningsområde A, B og C i forbindelse med virksomhedsfusion; Coaching og ledelsesudvikling i forbindelse med organisationsforandringsproces; Konflikthåndtering samt coaching af ledere.
  Københavns Energi
  Undervisning af talentgruppe.
  Københavns Madhus
  Kompetenceudvikling af forandringsagenter.
  Roskilde Festival
  Undervisning og procesfacilitering på Roskilde Leadership Lab; GEAR – Lederudviklingsforløb for direktion og divisionschefer.
  Vækstfabrikkerne
  Udvikling af iværksætterkoncept; Undervisning – “Iværksætterens personlige ressourcer”.
 • MINISTERIER OG STYRELSER

  Arbejdsmarkedsstyrelsen
  Konferenceoplæg om skabelse af fælleskultur i forbindelse med fusionsproces ved lancering af jobcentre.
  Arbejdstilsynet
  Individuelle og gruppesupervisionsforløb for tilsynsførende.
  Det Danske Filminstitut
  Teamudviklingsforløb; Projektkoordinatoruddannelse; Visionsproces for afdeling; Coachingforløb.
  Domstolsstyrelsen
  Coachingforløb.
  Erhvervs- og Vækstministeriet
  Undervisning på temadage.
  Kulturministeriet
  Oplæg på konference.
  Styrelsen for It og Læring
  Ledersparringsforløb; Facilitering af proces som opfølgning på APV måling.
  Undervisningsministeriet
  Kursusdag for fagkonsulenter om den psykologiske kontrakt, den anerkendende samtale, sprog og relationer.
  Økonomi- og Erhvervsministeriet
  Temadag om forandringsledelse.
 • SUNDHEDSSEKTOR

  Amager og Hvidovre Hospitaler
  Projektlederuddannelse; Uddannelsesforløb for arbejdsmiljøkoordinatorer; Individuelle coachingforløb; Workshops i forlængelse af trivselsundersøgelse; Bistand til fusionsprocesser i afdelinger.
  Bispebjerg Hospital
  Kompetenceudviklingsforløb for ledende lægesekretærer; Afdelingsworkshop med fokus på tværfagligt samarbejde.
  Brøndby Kommunale Tandpleje
  Teamudvikling i cafeproces med fokus på trivsel.
  Børnelægeklinikken i Horsens
  Coachingforløb.
  Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  Strategiproces.
  Frederiksberg Hospital
  Feedback på 360 graders lederevaluering.
  Herlev Hudklinik
  Ledelsesudviklingsforløb.
  Herlev og Gentofte Hospitaler
  Lederudviklingsprogram “Den sundeste ledelse”; Udviklingsforløb i økonomiafdelingen; Coachingforløb.
  Kennedy Centret
  Lederseminarer med fokus på strategi, kommunikation, samarbejdeog personligt lederskab.
  Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium
  Bistand til strategiudviklingsproces; Længerbevarende ledelsesudviklingsforløb forsamtlige lederniveauer; Workshop om ledernes kommunikative kompetencer.
  Nykøbing Falster Sygehus
  Workshop for akutteam.
  Næstved Sygehus
  Workshop om ledelse af kvalitetsudvikling på tværgående afdeling.
  Psykiatrisk Center Hvidovre
  Visions- og strategiseminar.
  Rigshospitalet
  Undervisning på Rigshospitalets Lederuddannelse; Teamudviklingsforløb med fokus på internt samarbejde og kommunikation; Coachingforløb for ledere; Supervisionsforløb med henblik på autorisationsgodkendelse.
  Sundhedsstyrelsen
  Individuelle coaching- og kompetenceudviklingsforløb; Proceskonsultation med fokus på samarbejdsprocesser.
  Sygehus Nord
  Temadag for nøglepersoner i forbindelse med akkrediteringsproces.
  Trekantens Høreklinik
  Ledelsesudvikling.
  Øre-, Næse-, Halsklinikken i Ringsted
  Proceskonsultation.
  Århus Sygehus
  Temaworkshop om forandringsledelse.
 • KOMMUNE

  Allerød kommune
  Oplæg om positiv psykologi for ledere i kommunen; Proceskonsultation ved sammenlægning af afdelinger på Rådhuset; Proceskonsultation ved sammenlægning af daginstitutioner; Lederudddannelse for forvaltnings-, daginstitutions- og skoleledere; Coachinggruppeforløb for forvaltnings- og institutionsledere; Workshop i stresshåndtering for alle kommunens ansatte.
  Esbjerg kommune
  Udviklingsforløb i sundhedsplejen; Strategisk ledelsessparring og procesfacilitering i forbindelse med implementering af ny organisationsstruktur.
  F86, Frederiksberg kommunes beskæftigelsesenhed
  Værdiproces med afsæt i hverdagens dilemmaer.
  Frederikssundklubberne
  Proceskonsultation i ledelsesteam.
  Ishøj Kommune
  Kompetenceudvikling af lærere, daginstitutionspersonale, sagsbehandlere og driftsmedarbejdere i mødet med flerkulturelle børn og borgere; Coaching af interne konsulenter på børne-ungeområdet; Evaluering af integrationsprojekter på børn- og ungeområdet.
  Københavns Kommune
  Klyngelederudviklingsforløb; Uddannelsesprogram for samtlige projektledere i Center for Anlæg, Teknik- og Miljøforvaltningen; Udviklingsforløb for ledelse af stab i flere enheder; Teamseminar med fokus på forventningsafstemning; Ledelsessparring og procesfaciliteringved fusionsprocesser; Evaluering af kursustilbud rettet mod daginstitutioner med høj andel af tosprogede børn; Kurser for pædagogisk personale med fokus på integration, sprogstimulering og kulturforståelse.
  Nuuk Kommune
  Kursusforløb i procesledelse og ledelsessparring.
  Randersegnens biblioteker
  Workshops for bibliotekarer om den nye bibliotekarrolle.
  Ringkøbing-Skjern kommune
  Oplæg om ledelsesværktøjer til forebyggelse af konflikter på lederkonference.
  Roskilde kommune
  Supervisionsforløb for psykolog med henblik på autorisationsgodkendelse.
  Specialinstitutionen Hvalen
  Supervisionsforløb.
  Stenløse kommuneCoaching af interne konsulenter og institutionsledere; Kompetenceudvikling i daginstitutioner.
  Ølsted SFO, Halsnæs kommune
  Procesfacilitering efter en sammenlægning af flere afdelinger med ny ledelsesstruktur.
  Århus Hovedbibliotek
  Workshops for bibliotekarer om kommunikation mellem bibliotekar og brugere.
 • UDDANNELSESINSTITUTIONER

  DEL - Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
  Oplæg på lederkonference.
  Den Sociale Højskole
  Individuelle coachingforløb.
  DPU, Århus Universitet
  Teamudviklingsforløb på afdelingsniveau; Samarbejdstræning; Individuelle coachingforløb.
  DTU Bibliotek
  Facilitering af proces som opfølgning på APV måling.
  DTU Management
  Facilitering af mentornetværk på DTU Alumni; Afklaringsforløb for forskergruppe baseret på individuelle interview; Teamudviklingsforløb for sekretariat.
  Evalueringsinstituttet
  Sparring omkring procesfacilitering til konsulentteam.
  Høng skole, Kalundborg Kommune
  Konflikthåndteringsproces.
  IT Universitetet
  Individuelle coachingforløb for ledere.
  Kunstakademiets Arkitektskole
  Udvikling af undervisningsmiljø i samarbejde med ledelse, undervisere og studerende med fokus på den interne kommunikations- og feedbackkultur.
  Københavns Universitet
  Projektlederuddannelse for ingeniører og arkitekter; Udviklingsforløb for ledergruppe.
  Magleblikskolen, Halsnæs kommune
  Temadag om teamsamarbejde og kollegial kommunikation.
  Musikskolen i Rudersdal
  Konflikthåndtering.
  Nordvestskolen, Lolland kommune
  Udviklingsproces i MED-udvalg efter skolesammenlægning.
  Professionshøjskolen Metropol
  Undervisning på diplomlederuddannelsen.
  Professionshøjskolen UCC
  Executive coachingforløb.
  Rudersdal Naturskole
  Konflikthåndtering.
  Rytmisk Center
  Procesfacilitering i forbindelse med teamudvikling.
  Rytmisk musikkonservatorium
  Ledelsessparring i forbindelse med organisationsændringer.
  Skolen i Charlottegården
  Udviklingsforløb i forbindelse med en skoleudvidelses- og skolesammenlægningsproces.
  Skolen ved Bülowsvej
  Proceskonsultation.
  Søndervangsskolen, Glostrup kommune
  Undervisning for Pædagogisk Råd i værktøjer til at håndtere konflikter.
 • INTERESSEORGANISATIONER

  Akademisk Arkitektforening
  Ansvarlig for LKVV programmet, et lederuddannelsesprogram for ledende partnere; Proceskonsulentuddannelse for arkitekter; Facilitering ved oprettelse og vedligeholdelse af mentornetværk; Intern organisationsudvikling, bl.a. ved bestyrelsesseminar og overgang til projektorganisation; Samtale- og coachingforløb med ledere og medarbejdere; Ledelsessparring på direktør og chefniveau.
  Dansk Cyklistforbund
  Ledersparringsforløb.
  Danmarks Lærerforening
  Konflikthåndteringskurser for AMR og TR; Proceskonsultation i kreds 12 og 44; Undervisning på temadage for kreds 18, 68, 51, 133; Formandsskole for nyvalgte kredsformænd; Kursus for erfarne sagsbehandlere omkring den vanskelige samtale; Kursus for kredsstyrelsesmedlemmer i Coachende adfærd; Uddannelse af interne undervisere; Kredsudviklingsprojekter; Teamudvikling på afdelingsniveau; Procesopfølgning på trivselsundersøgelser.
  Dansk Boldspil Union
  Undervisning af breddekonsulenter i systemisk tænkning og anerkendende samtale (AI).
  Dansk Dermatologisk Selskab
  Oplæg om ledelse ved årskonference.
  Dansk Fængselsforbund
  Teamudvikling.
  Dansk Psykolog Forening
  Teamudvikling.
  Dansk Sygeplejeråd
  Procesfacilitering ved konference.
  Danske Øjenlægers Forening
  Oplæg om ledelse ved årskonference.
  DJØF
  Udvikling og gennemførelse af 4 interne projektlederforløb forankret på chefniveau; Udvikling og gennemførelse af organisationsudviklingsforløb, der sigter mod at professionalisere djøfs karriere ydelser; Sparringsforløb med medarbejdere og ledere, individuelt og i grupper.
  Forfatterforeningen
  Udviklingsproces i sekretariatet.
  HK
  Medlemskurser i konflikthåndtering.
  Lederne
  Teamseminar med fokus på den interne konsulentrolle.
  Lægeforeningen
  Lederuddannelse for specialpraktiserende læger; Skræddersyede kurser for praktiserende læger i konflikthåndtering, fællesledelse og samarbejdstræning.

HALVTG_gron