logo

streg_midt

ANETTE JØRGENSEN

ORGANISATIONSUDVIKLER, ROSKILDE FESTIVAL

Roskilde Festival er en dansk kulturinstitution, en international begivenhed og samtidig en meget særlig organisation drevet i overvejende grad af frivillige ildsjæle. For at tage hånd om de ledelsesudfordringer, som de ansatte og frivillige ledere møder, iværksatte Roskilde Festival et initiativ, der har navnet ’Roskilde Leadership Lab’. RLL er et kontinuerligt laboratorium, hvor lederne kan eksperimentere og udvikle sig.

”Vi har brugt Morten til flere ting. Han har et sparringsforløb med vores vicedirektør, Signe Lopdrup, er involveret i et nyt intensivt ledelsesudviklingsforløb for den øverste ledergruppe, GEAR, og derudover har vi brugt Morten i forbindelse med Roskilde Leadership Lab, der er et udviklingsforløb for vores frivillige og ansatte ledere. Her har han haft et ’laboratorie’ omkring ’den svære samtale’. Vores ledere har fået indspark og værktøjer, som de kunne afprøve og eksperimentere med. Vi har haft fire hold, og Morten har afholdt lab for hver af dem.

På laboratorierne har de arbejdet med coachingteknikker og situationsbestemte opgaver, hvor de har lavet rollespil omkring svære samtaler. Det har været lige dele teoretisk og konkrete situationer, der er blevet vendt og afprøvet i rollespillene, hvor deltagerne har kunne eksperimentere med flere forskellige tilgange.

Hvad angår organisationen omkring Roskilde Festival er det vigtigt at have øje for, at de fleste er frivillige ildsjæle, der gør det her, når de har fri. Roskilde Leadership Lab skal altså ikke være ligesom at være på arbejde. De er løst tilknyttede, hvilket betyder, at man skal tale til deres engagement snarere end forpligtelse. Her er sproget meget vigtigt, da man for eksempel ikke kan tale om at fyre medarbejdere som i et traditionelt arbejdsgiver-arbejdstager forhold. Det kræver forståelse for den udfordring ildsjælene står overfor, som ledere for de øvrige frivillige, og det ledelsesrum, frivillighedsaspektet medfører. Mange konsulenter kommer ind med en forståelse af almindelige virksomheder og hiver det ned over frivillighed. Men hér har man altså med et væsensforskelligt forhold at gøre.

Både vores frivillige og de ansatte har været glade for Mortens lab og hans personlige måde at være facilitator på. Han har god forståelse for ildsjælene og vores organisation. Den kan som sagt være svær for konsulenter at forstå, og man kan ikke bare hive enhver ind. Man skal forstå frivillighed og udfordringen herved. Det er det, Morten kan. Han forstår hurtigt at sætte sig ind i den organisation, han er i.

Efter arbejdet på Mortens lab er vores ledere blevet mere bevidste om, hvordan de går ind i svære samtaler. De er blevet rustet til at håndtere de situationer, hvor en frivillig ikke lever op til de forventninger, som lederen havde. De har fået bedre forståelse for deres egen og den frivilliges position og nogle værktøjer til at håndtere samtalerne.

Vi oplever, at det fungerede rigtig godt med Morten, og deltagerne har været glade for hans lab. Derfor håber vi meget at kunne bruge Morten igen på vores kommende laboratorier.”

streg_hojre

CITAT
“Efter arbejdet på Mortens lab er vores ledere blevet mere bevidste om, hvordan de går ind i svære samtaler. De har fået bedre forståelse for deres egen og den frivilliges position og nogle værktøjer til at håndtere samtalerne.”

Anette Jørgensen, Organisationsudvikler, Roskilde Festival