logo

streg_midt

ELSE FISCHER

PERSONALECHEF, KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM

Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium har ca. 260 fastansatte i hovedafdelingen og de otte filialer. Morten Ejlskov fra Organisation har lavet ledelsesudvikling for chefer og mellemledere i virksomheden.

”I mellemledergruppen, hvor flere af lederne  har det direkte personaleansvar, har de fået meget ud af forløbet. For eksempel har de fået en øget bevidsthed om deres egen lederstil gennem feedback fra medarbejderne – og det er noget, vi har kunnet følge op på til medarbejdersamtalerne.

Ved at være på kursus sammen har de også lært hinanden godt at kende, så en del af dem bruger nu hinanden som netværk. Den langsigtede plan er, at vi med afsæt i kurset skal have  bygget et fast netværk op blandt mellemlederne.

En anden sidegevinst ved forløbet var, at vi sluttede af med at udarbejde et ledelsesgrundlag, som blev fremlagt og drøftet ved det afsluttende ledelsesseminar. Noget vi ikke har haft tidligere. I dag er det tydeligt, hvilke holdninger og værdier, KPLL står for.

Jeg kunne bestemt godt finde på at bruge Organisation igen, for dem kender jeg og har gode erfaringer med. Det vrimler med konsulenter i vores branche, og jeg har ikke tid til at tale med alle dem, der ringer. Så det gælder om at vælge nogen, hvor man ved, hvilken vare man får.”

streg_hojre

CITAT
“Vi gennemførte et ledelsesforløb for mellemlederne, hvor de var på kurser sammen hen over fire måneder. Det betød, at vores ledere på tværs af organisationen – fra teknisk afdeling til filialerne ude i landet – kom tættere på hinanden og derfor også er blevet bedre til at forstå hinanden i hverdagen.”

Else Fischer, personalechef i KPLL, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium