logo

streg_midt

GRETHE FUNCH PEDERSEN

KREDSFORMAND I DANMARKS LÆRERFORENING, ODSHERRED LÆRERKREDS

Grethe Funch Pedersen er kredsformand i Odsherred Lærerkreds og har foreløbig deltaget i to af Danmarks Lærerforenings kurser med Camilla Raymond fra Organisation. Efterfølgende har Grethe brugt Camilla på et kursus for tillidsrepræsentanterne i sin egen kreds. Alle tre gange har undervisningsmetoden ”forumteater” være benyttet. Den går ud på, at deltagerne aktivt og medlevende gennemspiller forskellige situationer og undervejs bliver bevidste om de roller og perspektiver, der er på spil.

”På de kurser, i Danmarks Lærerforening, jeg selv har været på, lærte vi gennem Camillas instruktion, hvordan man kan bringe sine budskaber videre. Camilla er vanvittig dygtig, og vi lærte virkelig meget på ganske kort tid. Så jeg var enig med min kollega fra kredsen om, at vi gerne ville give vores tillidsrepræsentanter her i Odsherred Lærerkreds den samme mulighed.

Tillidsrepræsentanterne var vildt begejstrede. Som de sagde: Camilla har for det første et budskab, og for det andet får man lov til selv at agere og modtager løbende tilbagemelding fra hende og de andre i gruppen, på det man gør. På den måde lærer man meget konkret, hvordan man skal gøre tingene på en bedre måde.

Når det er Camilla, feedbacken kommer fra, er det heller ikke spor svært at modtage den. Hun gør det muntert og sjovt, og så har hun en fantastisk udstråling. Gennem kurset oplevede jeg, hvor sødt og spændende et menneske, hun er at arbejde sammen med. Og så er hun bare så glad, at det er dejligt.

Udbyttet af kurserne har været en større opmærksomhed på,  hvilket perspektiv man taler ud fra – om man er neutral, personlig, saglig, procesorienteret osv. Så efter at jeg har været igennem de her kurser, tænker jeg mere over, hvordan jeg får mine budskaber igennem, når jeg går ind i en diskussion eller en sag.

En uventet sidegevinst har været selve mødet med Camilla og hendes altid positive indstilling til tingene –  mødet med et utroligt menneske, der fra det øjeblik, hun træder ind i rummet, fylder det på en positiv måde.

Jeg kan godt forestille mig, at vi også bruger hende i andre projekter. På det sidste kursus fortalte hun, at hun har  været ude i nogle kommuner i forbindelse med afskedigelser, og da vi kørte hjem, talte vi om, at i det øjeblik der eventuelt bliver afskedigelser i vores egen kommune, vil vi bruge hende som konsulent.”

streg_hojre

CITAT
“Da vi kørte hjem fra et kursus, hvor Camilla fra Organisation havde været instruktør, talte vi om, at i det øjeblik, der eventuelt bliver afskedigelser i vores kommune, vil vi bruge hende som konsulent.”

Grethe Funch Pedersen, kredsformand i Danmarks Lærerforening, Odsherred Lærerkreds