logo

streg_midt

HELLE STAGE ESKILDSEN

UDVIKLINGSKONSULENT I “F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE”, FREDERIKSBERG

”F86 – Afklaring og Beskæftigelse” af ledige i Frederiksberg Kommune. Virksomheden har ca. 80 ansatte. Organisation har i 2009 hjulpet F86 med at forberede og afholde en værdidag for alle medarbejdere.

”Medarbejderne syntes, det kunne være spændende at arbejde med værdier, derfor planlagde vi en fælles temadag om emnet. Værdier kan være ret ”fluffy” at arbejde med, og det kan være svært at koble dem til praksis. For os, der tilrettelagde temadagen, var det derfor vigtigt, at værdiarbejdet ikke måtte ende i banaliteter og heller ikke blive for abstrakt. For at kunne styre den proces i mål,  fik vi grønt lys til hyre en konsulent udefra.

En helikopter, der både kan lette og lande

Vi er en arbejdsplads der er meget bredt sammensat – vi har både socialrådgivere, håndværkere, tidligere musikere, IT- og andre fagfolk ansat. Det stiller særlige krav til en konsulent udefra.

Vi holdt indledende møder med konsulenten, hvor vi fik  god hjælp til at gøre det abstrakte meget konkret. Konsulenten havde mange ideer til, hvad vi kunne gøre for at involvere alle. For eksempel tog vi rundt i huset og talte med folk om, hvad de gerne ville have ud af dagen. På den måde fik vi både input til folks forventninger og fik samtidig sporet dem ind på, hvad værdier er. Konsulenten anbefalede også, at vi knyttede værdiarbejdet op på dilemmaer fra vores daglige arbejde, så forud for værdidagen fik alle teams til opgave at beskrive nogle dilemmaer, de var stødt på i arbejdet med klienterne.

På selve værdidagen var det konsulenten, der styrede diskussionerne. Det gjorde hun meget engageret og professionelt, og selv om hun ikke er så høj, kan hun sagtens råbe en forsamling op. Hun styrede processen på en måde, vi ikke selv kunne have gjort, fordi hun formåede at få koblet det, der blev sagt om praksis, sammen med værdierne. Derved fik vi omsat det lidt abstrakte til noget meget konkret, hvor alle kunne tale med.

F86 og Monopolet

Efter værdidagen prøver vi med små initiativer at følge op på det, vi nåede frem til. Helt konkret kan jeg nævne, at vi på alle kvartalsvise personalemøder har indført en kort ”F86 og Monopolet”, hvor vi vender et dilemma sammen. Det er godt at være fælles om, og folk synes, det er en sjov og anderledes måde at gå til en sag på.”

streg_hojre

CITAT
“Det er helt afgørende når man får folk udefra, at de har brugt tid på at sætte sig ind i, hvad det er for et sted, de skal ud til. De skal have en god forståelse for, hvilket arbejde, vi laver og kende de begreber, vi bruger, så de ikke taler et sprog, ingen forstår.”

Helle Stage Eskildsen, udviklingskonsulent i ”F86 – Afklaring og Beskæftigelse”, Frederiksberg