logo

streg_midt

JANE SANDBERG

DIREKTØR, AKADEMISK ARKITEKTFORENING

I 2009 blev Akademisk Arkitektforening med 25 medarbejdere ændret fra linje- til projektorganisering. Organisation underviste i forvejen på foreningens efteruddannelses-kurser og blev nu hyret ind til at hjælpe med rolleafklaringen på alle niveauer.

”I forbindelse med en intern forandringsproces brugte jeg Camilla Raymond fra Organisation i arbejdet med at afklare medarbejdernes indbyrdes roller i den nye organisation, og i min bestyrelse, hvor halvdelen var nye medlemmer. I begge grupper har hun stillet afklarende spørgsmål på en behagelig og empatisk måde, som gjorde, at der blev sat ord på det, der var vigtigt. Som konsulent er hun god til at spørge, så man svarer ærligt og redeligt og samtidig føler sig godt tilpas, selv om det kan gå tæt på. Det fungerer, uden at det bliver for følsomt.

Det er mere end et år siden, vi gik i gang med forandringsarbejdet, hvor vi gik fra en linje- til en projektorganisation, og vi er stadig midt i det. Det er en lang proces, hvor der er mange dagsordener i spil. Uden hjælp fra Organisation ville vi nok være landet på et 4-tal på en skala fra 1 til 10, men takket være dem, er vi indtil videre oppe på et 7-tal. Som afslutning på det afklarende arbejde i personalegruppen for et halvt år siden, blev alle bedt om at skrive et brev til sig selv med løfter om, hvordan vi ville arbejde fremover – en slags personlig status over, hvad vi hver især havde taget med fra fællesdagen. Vi lagde brevet i en kuvert med vores eget navn og adresse på og tre uger efter sendte hun som aftalt brevene til os. Det var en god og positiv reminder at åbne brevet og læse, hvad vi havde skrevet til os selv, for de værdier, der stod i brevet var nogen, vi faktisk havde forsøgt at efterleve.

Konsulent efter mål

Jeg lægger stor vægt på, at Camillas tilgang matcher min, så jeg dels over for min bestyrelse kan stå inde for vedkommende, og dels overfor personalet sikrer mig, at de vil føle sig forstået. Det er vigtigt at der bliver vist omsorg i de processer, hvor man som medarbejder kan føle sig lidt udsat. Konsulenten skal indgyde tillid på en positiv og rar måde.

I princippet kunne jeg godt selv have gennemført afklaringsprocessen med min bestyrelse, men der sker noget andet, når én udefra gør det. Som konsulent kan hun mere gratis sige nogle ting, gå tættere på og sende de involverede på en mental rejse med hende som rejsefører – bare hun og jeg er enige om målet.”

streg_hojre

CITAT
“Jeg kan i høj grad se et blivende resultat af samarbejdet med Organisation. Camilla har hjulpet os til at forstå hinandens positioner og skabe respekt på kryds og tværs. I dag lytter alle til hinanden, fordi vi kender vores respektive udgangspunkter langt bedre.”

Jane Sandberg, direktør i Akademisk Arkitektforening