logo

streg_midt

JESPER DUWE NIELSEN

LEDER, FORSKNINGS- OG RÅDGIVNINGSVIRKSOMHEDEN DHI

DHI laver forskning og rådgivning indenfor vand, miljø og sundhed. På deres kontor i Århus gik det godt, men det kunne gøres endnu bedre. Derfor valgte leder Jesper Duwe Nielsen at benytte Camilla Raymond fra Organisation til at hjælpe dem igennem et forløb, hvor samarbejdet på kontoret var i fokus.

”Vi havde et forløb med vores medarbejdere, hvor vi diskuterede, hvordan vi kunne blive bedre med de ressourcer, vi har, både kvantitativt og kvalitativt. Overskriften var, at det gik godt nok, men det kunne gøres endnu bedre. Vi valgte i den forbindelse at se på samarbejdet på vores kontor, sådan at forløbet kom til at omfatte 13 mand.

Vi er ingeniører, biologer, fysikere blandt andet, så der er ingen af os, der har erfaring med denne slags arbejde. Derfor valgte vi at indhente hjælp til opgaven. Vi valgte Camilla, da nogle af vores ansatte havde gode erfaringer med hende fra andre forløb. Hendes bud var også meget konkret, og der var nogle værktøjer, man kunne tage i brug – og det kan vi som teknikere godt lide. Værktøjerne kom fra hendes bog, hvor vi særligt tog fat på Håndslag og Klar Tale. Desuden arbejdede vi med gruppearbejde og gruppedynamikker.

Camilla var med i to omgange; først ved et eksternt seminar over halvandet døgn, hvor alle var samlet. Fire måneder efter kom hun til et opfølgende møde i vores lokaler.

Undervejs var hun særligt god til at omstille sig i forhold til de emner, der dukkede op. Under gruppearbejdet cirkulerede hun rundt og lyttede sig frem til det essentielle. Hun var god til at inddrage min medleder og mig i sine betragtninger om, hvad der var vigtigt at tage med videre. På den måde var der mange refleksioner mellem os i ledelsen og Camilla, hvor hun gjorde klart for os, hvilke muligheder, der opstod undervejs, og hvordan de kunne inddrages i forløbet. Hun omstillede hurtigt sine planer herefter, sådan at dét, der var det vigtigste for medarbejderne, blev inddraget aktivt.

Forløbet har, udover værktøjerne, bidraget med klarhed og har betydet, at der er nogle ting, vi helt konkret gør anderledes. Det drejer sig særligt om mødeledelse, og om hvordan vi indgår aftaler både internt og eksternt. Her har vi særligt gavn af at være skarpe på vores aftaler og holde hinanden oppe på dem.”

streg_hojre

CITAT
“[Camilla] omstillede hurtigt sine planer, sådan at dét, der var det vigtigste for medarbejderne, blev inddraget aktivt.”

Jesper Duwe Nielsen, Leder, DHI