logo

Københavns Kommune, Karen Margrethe Krogh og Jane Drejer Nielsen

streg_midt

KAREN MARGRETHE KROGH

& JANE DREJER NIELSEN

HENHOLDVIS CENTERCHEF OG ENHEDSCHEF I CENTER FOR NYE ANLÆGSPROJEKTER, TMF OG BYENS FYSIK i KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen har en vision om mere inddragelse af borgere og samarbejdspartnere i deres projekter. For at få alle medarbejdere – fra projektledere til sekretærer – til at se relevansen af visionen for netop deres arbejde, har Center for nye Anlægsprojekter benyttet Camilla Raymond fra Organisation til at facilitere og udvikle et fælles kompetenceforløb for hele centret. Det involverede omkring 100 mennesker på både medarbejder- og ledelsesniveau.

”Centret blev etableret for halvandet år siden og bragte mange medarbejdere sammen, der var nye for hinanden. Flere af dem skulle også arbejde på andre måder. Vi havde desuden fået en ny vision fra Teknik- og Miljøforvaltningens direktion om i højere grad at inddrage omverdenen og byens behov i vores projekter. Vi så derfor en god mulighed for at udvikle organisationen og samtidig bringe folk sammen på tværs af enheder med et fælles kompetenceforløb om procesledelse for alle centrets ansatte”, fortæller Karen Margrethe Krogh.

”Vi inviterede derfor Camilla Raymond tidligt ind i planlægningen af forløbet. Udover hendes viden og kompetence indenfor procesledelse havde hun god forståelse for hele forvaltningens situation og udvikling. Det var meget vigtigt, da kursusforløbet også skulle bidrage til at skabe sammenhæng i det nye center.”

”I et forløb rettet mod så mange mennesker, hvor der både er en stor faglig spredning og hvor folk befinder sig på forskellige niveauer i organisationen, er det en stor udfordring at gøre form og indhold relevant for alle, hele vejen igennem”, fortsætter Jane Drejer. ”Undervejs i forløbet havde Camilla derfor flere møder med os i ledergruppen, hvor vi kunne justere formen samt sikre indholdets relevans for samtlige deltagere.

Nogle medarbejdere havde på forhånd mere erfaring med procesledelse end andre. Det var derfor forskelligt i hvilken grad, de var vant til at samarbejde med eksterne og interne partnere. Ved at tage udgangspunkt i nogle konkrete værktøjer blev alle klædt på til at håndtere deres opgaver inden for rammerne af den nye vision, og vi fik samtidig et fælles sprog om procesledelse, som i dag bruges internt i organisationen.”

Karen Margrethe Krogh supplerer: ”På selve kursusdagene var både Camilla Raymond og Morten Ejlskov tilstede som facilitatorer. Da deltagergruppen var så stor og blandet, var det en fordel at have to på. Det var en vanskelig scene, og det var vigtigt, at faglige oplæg blev fulgt op af øvelser, som både aktiverede folk og bidrog til læringen. Her supplerede Camilla og Morten hinanden godt med hver deres individuelle stil og fokus.

Vi har efterfølgende fulgt op på forløbet på et centermøde, hvor vi bad vores medarbejdere fortælle, hvordan de bruger værktøjerne i hverdagen. Her kom det frem, hvordan de på forskellig vis bruger dem til at afstemme forventningerne til de mange aftaler, der indgås i projekterne. Eksempelvis sad jeg for nylig sammen med en projektchef og drøftede en temmelig kompleks og konfliktfyldt sag. Her kom vi hurtigt ind på de forskellige domæner (link til domæneværktøjet), og det hjalp os til at finde ud af, hvilke domæner og roller, som vores medarbejdere og vi selv træder ind i projektet med.”

”For os i ledergruppen har det heller ikke blot været på kursusdagene, at vi har lært noget om samarbejde og roller. I processen omkring planlægning og justering af forløbet har Camilla været opmærksom på at få givet alle en rolle i samarbejdet. Alle i arbejdsgruppen havde på den måde et ansvar i processen og blev bragt i spil i både planlægning og i de konkrete aktiviteter på kursusdagene. Det har bidraget til, at vi i dag er meget bevidste om, at vi i ledergruppen er bærere af, om værktøjerne faktisk bliver brugt – også efter den sidste kursusdag,” afslutter Jane Drejer Nielsen.

streg_hojre

CITAT
”… vi er i dag meget bevidste om, at vi i ledergruppen er bærere af, om værktøjerne faktisk bliver brugt – også efter den sidste kursusdag.”

Jane Drejer Nielsen, Enhedschef i Center for nye Anlægsprojekter, Københavns Kommune