logo

streg_midt

KAREN MARGRETHE KROGH

OMRÅDECHEF, KØBENHAVNS KOMMUNE

Center for Anlæg og Udbud i Københavns Kommune er bygherre for alle anlægsprojekter i byens offentlige rum. Det kræver stram styring af tid og penge, men også et blik for processer mellem mennesker, der skal arbejde sammen om at komme godt i mål. I foråret 2011 valgte områdechef Karen Margrethe Krogh at få Camilla Raymond fra Organisation til at holde et kursus i procesledelse for 40 projektledere, der alle arbejder med kommunale anlægsprojekter. Kurset bestod af to kursusdage med tre uger imellem hver. I den mellemliggende periode løste kursisterne en opgave sammen med en sparringspartner.

”Projektledere i bygge- og anlægsprojekter har primært brug for at fokusere på at overholde tidsplaner og budgetter. Kurset vendte tingene lidt på hovedet, så projektlederne fik øje på, hvordan det, der sker mellem mennesker, også spiller en meget stor rolle i deres hverdag og i projekternes fremdrift. I løbet af kurset blev det klart, at man som projektleder også har til opgave at takle processer mellem mennesker, og ikke kun skal have fokus på at styre tid og økonomi.

Deltagerne i kurset fandt også ud af, at de og deres kolleger havde mange af de samme udfordringer, selv om de arbejder med meget forskellige projekter. Og at procesledelse faktisk er svært, men vigtigt. Så nu kan vi dele disse fælles udfordringer med hinanden og tale om, hvordan det gavner projekterne og os på både kort og langt sigt.

Kurset var bygget op på en måde, så vi fik en god forståelse for, at dem, man som projektleder samarbejder med, kommer fra forskellige verdener, men hver især skal bidrage til projektet. Derfor er det vigtigt, at man som projektleder formår at spørge ind og tør vende tingene på hovedet for at løse op for noget, der ellers vil stå i vejen for en god proces. Det kræver mod at bruge det i hverdagen, især fordi man som projektleder jo leder ligestillede samarbejdspartnere. Men nu er vi i bevægelse, og kurset var det første skridt.

Jeg fik ideen til kurset efter min første runde MUS-samtaler. Jeg kunne se en linje i de input, jeg fik, som alle handlede om at blive bedre til at få mennesker til at arbejde godt og konstruktivt sammen. Jeg kendte Camilla Raymond fra et kursus i procesledelse, jeg selv havde været på. Hun er meget dygtig til at gøre det teoretiske konkret i forbindelse med de eksempler, kursusdeltagerne bringer med sig. Hun får vist, hvordan man ved at tænke og agere anderledes, faktisk kan være med til at vende en situation, og hun er god til at forklare, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på dette. Vi har snart en ny runde MUS-samtaler, og jeg er selvfølgelig spændt på, om projektlederne efterspørger mere, for det vil jo vise, at de har fået noget ud af det.”

streg_hojre

CITAT
“I løbet af kurset blev det klart, at man som projektleder også har brug for at kunne styre processer og samarbejdet mellem mennesker, og ikke kun tid og økonomi”

Karen Margrethe Krogh, områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune