logo

Finasiel Stabilitet, Karin Sass

streg_midt

KARIN SASS

TIDLIGERE HR-CHEF I FINANSIEL STABILITET

For Karin Sass var opgaverne og rammerne for arbejdet som HR-chef ikke helt normale. Medarbejdere fra forskellige nødlidende banker blev samlet under ét tag hos Finansiel Stabilitet på Kalvebod Brygge. Her drev ledelse og medarbejdere finansiel virksomhed med den bagkant, at Finansiel Stabilitet var en afviklingsvirksomhed. Da Karin Sass’ kollega, IT-chef Heidi Bjarnø Hagman, efterspurgte en konsulent, anbefalede Karin, at hun tog kontakt til Morten Ejlskov fra Organisation.

”Heidi havde et ønske om et forløb, der kunne samle medarbejderne og gøre dem til en helhed. De drev nogle ofte pressede projekter, hvor der var brug for strømlinet kommunikation og samarbejde. Jeg har kendt Morten i flere år og har selv set ham i aktion blandt andet som min underviser på et projektlederforløb. Han er skarp og dygtig, og han evner til fulde processer med mennesker. Det var derfor, at jeg anbefalede Heidi at tale med Morten om hendes ønsker til et forløb.

Indledningsvis havde Heidi og Morten et formøde, hvor de blev enige om et forløb omhandlende personlige profiler og arbejdsrelationer. Forløbet bestod af en halv dags introduktion og et par workshopdage samt muligheden for efterfølgende at deltage i en-til-en samtalesessioner med Morten. I selve forløbet arbejdede de blandt andet med en typeindikator, der gav dem syn for både sig selv og for hinanden, samt hvad profilerne kan betyde for samarbejdet. Efter at have fået deres resultater af selve typeindikatoren, udfordrede Morten dem på deres profiler med cases. De arbejdede også i udviklingsgrupper, hvor de skulle udforske egne og andres profilers styrker og bagsider.

Heidi og medarbejdere var meget tilfredse med forløbet, som klart kvalificerede arbejdet i IT-afdelingen og medførte et forbedret samarbejde. Forløbet havde også andre effekter, idet medarbejderne erhvervede en individuel indsigt som kunne bringes i spil, når de skulle forlade Finansiel Stabilitet og finde nye job. En af deltagerne blev kort tid efter forløbet opsagt i Finansiel Stabilitet. I forbindelse med rekrutteringsprocessen til et nyt job havde han specifikt glæde af det gennemførte forløb, hvor bevidstheden om egne styrker blev bragt i spil. Dermed fik han en rigtig god ansættelsesproces.

Forløbet i Finansiel Stabilitet siger også lidt om, at det var en speciel virksomhedssituation, som Morten skulle navigere i som ekstern konsulent. På det tidspunkt, hvor forløbet blev sat i gang, var man ved at opbygge og strukturere virksomheden, men stadig med det klare mål at den skulle afvikle sig selv hurtigst muligt. Medarbejderne var flere hundrede og kom fra 12 forskellige banker, som Finansiel Stabilitet havde overtaget gennem finanskrisen. IT-afdelingen var en sammenbragt gruppe, som hurtigt skulle levere resultater og samtidig fokusere på at afvikle sig selv. Dette forhold mellem på den ene side at motivere sig selv til det daglige arbejdede og på den anden side leve med betingelsen om at være en del af en afviklingsproces, var de vilkår som Morten skulle forstå og navigere i, fra han trådte ind af døren.

Det kan Morten. Han er kompetent og kan begå sig i mange typer af virksomhedssituationer. Jeg stiller store krav til de eksterne konsulenter, som jeg anvender, og jeg forventer at de leverer 100%. Når jeg anvender eksterne konsulenter forventer jeg professionalisme og resultater. Der kan jeg som HR-chef være helt tryg med Morten. Han er på et højt fagligt niveau og formår at gøre det komplekse let og tilgængeligt uden at simplificere og tabe blikket for nuancerne.

Når man ser Morten i aktion, bliver det tydeligt, at han altid gør et grundigt forarbejde. Han bruger tid på at forstå den kontekst, han skal indgå i og præsenterer et indhold, som matcher kunden. Han hiver ikke bare planchesæt nr. 1 op af tasken. Fordi han også hos os havde gjort et grundigt forarbejde, vidste han, hvad han gik ind til, og vi kunne være trygge ved det. Den tryghed bliver givet direkte videre til deltagerne. Alle var en smule spændte lige inden forløbet skulle gå i gang. Nogen havde prøvet at arbejde med typeindikatorer før, andre ikke. Med Mortens tilgang fandt de ro og kunne åbne op og tage imod det. Han behandler folk med værdighed og tydelighed, og så er han meget usnobbet. Derfor kan han tale med alle typer af mennesker. Og derfor gik deltagerne fra forløbet med nye indsigter og en rigtig god oplevelse.”

streg_hojre

CITAT
”Når jeg anvender eksterne konsulenter forventer jeg professionalisme og resultater. Der kan jeg som HR-chef være helt tryg med Morten.”

Karin Sass, tidligere HR-chef i Finansiel Stabilitet