logo

streg_midt

LARS BO LINDBLAD

ADMINISTRERENDE DIREKTØR, RUBOW ARKITEKTER

Den københavnske tegnestue Rubow Arkitekter med ca. 45 ansatte valgte i 2010 at invitere Camilla Raymond fra Organisation til at holde et personaleseminar for ledelse og medarbejdere om stresshåndtering. Det var tegnestuens partner og adm.dir. Lars Bo Lindblad, der gennem sit netværk havde fået anbefalet Organisation til opgaven.

”Som kreativ virksomhed er vi udsat for mange udfordringer, krav og opgaver i hverdagen, så på et tidspunkt fik vi brug for indspark til, hvordan vi kunne få gang i diskussionen om stress og travlhed. Gennem mit netværk fik jeg gode anbefalinger af Camilla Raymond og Organisation og tog derfor en snak med hende. Vi kunne høre på hende, at hun vidste, hvad hun talte om. Hun virkede kompetent og dygtig og angreb det på en meget nøgtern og professionel måde. Jeg havde tillid til hendes faglige kundskaber og oplevede, at hun tog opgaven alvorligt, og at der blev draget omsorg for sagen.

Derefter holdt vi et forberedende møde, hvor også en medarbejderrepræsentant og en tillidsrepræsentant deltog. Vi havde en god dialog om, hvilke udfordringer vi stod med, og hvordan vi på seminaret kunne tage hul på nogle vigtige diskussioner om emnet. Selve seminaret var udformet som et diskussionsoplæg fra Camilla, og ved hjælp af hendes facilitering fik vi en meget fin og åben dialog, hvor både ledelse og medarbejdere var med og på.

Seminaret varede kun nogle timer, men gav os alligevel et meget fint overblik over, hvilke faktorer der spiller ind, og hvilke bolde der er i luften, når man taler om arbejdsmiljø og stresshåndtering. Nu og her fik vi de indspark til tegnestuens videre udvikling, som vi havde håbet på. Og på lang sigt har vi samtidig fået en fælles referenceramme, som gør det nemmere for os at diskutere tingene. Vi har fået “filtret” tingene ud fra hinanden og lagt perspektiver ind, som vi kan bruge i hverdagen. Det at have en stresset arbejdsdag og meget at lave forsvinder ikke bare. Det er et vilkår, og derfor er det så vigtigt at kunne sætte ord på.

Vi har før haft konsulenter på, og vi har ikke altid været lige tilfredse, så derfor er det ikke noget, vi tidligere har prioriteret højt. Vi synes nok, vi er gode til at klare tingene selv. Men netop Camilla virkede meget kompetent og seriøs sammenlignet med, hvad vi har oplevet før. Derfor overvejer vi at kontakte hende igen, også når det gælder input til det videre strategiske arbejde i ledergruppen.”

streg_hojre

CITAT
“Vi kontaktede Camilla Raymond fra Organisation, fordi vi havde fået hende anbefalet i vores netværk. Hun har lavet lignende opgaver for andre i vores branche, så hendes referencer var også i orden. Og da vi så mødte hende, kunne vi jo godt høre, at hun vidste, hvad hun snakkede om.”

Lars Bo Lindblad, partner og adm.dir. hos Rubow Arkitekter