logo

streg_midt

LENE BRUUN

LEDER AF SUNDHEDSPLEJEN, ESBJERG KOMMUNE

Sundhedsplejen i Esbjerg Kommune skulle gennem en organisations-forandringsproces. Ledelsesstrukturen skulle ændres og det skulle besluttes, om de fire teams i sundhedsplejen skulle have en daglig ledelse, der bestod af én souschef eller fire teamledere. Forvaltningsledelsen var åben for flere muligheder, men ønskede at inddrage medarbejderne i beslutningsprocessen. Camilla Raymond fra ORGANISATION blev kontaktet for at facilitere denne proces. Camilla vurderede, at der i processen især skulle fokuseres på at afklare rollerne og afstemme gruppens forventninger. Der var et stærkt ønske om at involvere medarbejderne, men den endelige beslutning skulle ligge hos ledelsen, hvilket tidligt blev kommunikeret til medarbejderne. Processen bestod af et internat for sundhedsplejen, samt nogle forudgående samtaler med Lene Bruun.

”Det var en god proces. Camilla og jeg havde et godt forberedelsesforløb inden selve seminaret. Camilla er en rigtig god sparringspartner, hun er god til at lytte og formår at sætte sig ind i den specifikke organisation. Hun er nem at få fat på og virker rolig. Hun giver sig god tid til at snakke med én. Hun stiller nogle gode reflekterede spørgsmål og var god til at trække mig til side undervejs og gøre mig opmærksom på de problemstillinger der opstod løbende i processen.

På selve seminaret justerede Camilla løbende programmet, i forhold til de ting der dukkede op. Der var en god styring og Camilla var god til at træde ud af rollen som facilitator og ind i rollen som psykolog, når der blev brug for det. Der blev løbende samlet op på processen. Hun havde fingeren på pulsen og en god fornemmelse for medarbejderne. Hun kunne trække mig til side, hvis hun kunne mærke, at der var brug for at skabe yderligere afklaring mellem os eller i forhold til medarbejderne.

Camilla brugte forskellige metoder, der virkede gavnlige for processen. Folk kom i grupper, hvor de skulle drøfte forskellige emner, hvorefter der blev lavet opsamlinger i plenum. Der var en god veksling og en god balance mellem at sende folk ud og tænke selv for så bagefter at samle op i den store gruppe. Camilla formåede at give plads til både envejskommunikationen og den aktive del. Især når folk selv skal ud og være aktive, sker der noget. Det var rigtigt vigtigt, at Camilla kunne se det og give den del plads.

I forhold til min egen lederrolle har jeg især taget Camillas pointe til mig om, at der ikke kun findes én rigtig løsning. Jeg er blevet opmærksom på det metodiske i at få folk gjort aktive. Camilla har en stor viden om processer og har en god teoretisk baggrund at bringe i spil, som man kan lære meget af. Efter denne proces, føler jeg mig bedre rustet til at gå ind i den slags processer igen.

En anden positiv effekt processen har haft er, at medarbejderne er kommet tættere på hinanden. Vi har en anden stemning i dag, end vi havde tidligere. Selvom det ikke var tilsigtet, har processen fungeret som en form for teambuilding.”

streg_hojre

CITAT
“På selve seminaret justerede Camilla løbende programmet, i forhold til de ting der dukkede op. Der var en god styring og Camilla var god til at træde ud af rollen som facilitator og ind i rollen som psykolog, når der blev brug for det. Der blev løbende samlet op på processen.”

Lene Bruun, leder af sundhedsplejen i Esbjerg kommune