logo

streg_midt

MAJKEN HOLM

ARBEJDSMILJØKONSULENT, RIGSHOSPITALET

Cand.psych. Majken Holm valgte i 2010 Camilla Raymond fra Organisation som supervisor for at opnå autorisation som psykolog. Gennem trekvart år gik hun til individuel supervision to gange om måneden. Sideløbende passede hun sit arbejde på Rigshospitalet som lokal projektleder for Region Hovedstadens trivselsundersøgelse.

”Ud over at det var lærerigt rent fagligt, var det også rigtig sjovt og hyggeligt at gå til supervision hos Camilla. Supervisere er forskellige, og nogle arbejder f.eks. efter, at de ikke må give udtryk for deres egen mening. Jeg synes selv, det var skønt, at Camilla kunne grine. Når der er plads til latter og den slags, mærker man, at det også er et menneske, man sidder over for og ikke bare en supervisor.

Camilla er ekstremt nærværende i sin måde at være på. Når man går til supervision, har man en forventning om, at man er verdens navle, og at det de næste to timer handler om en selv og ens egen tilgang. Her er jeg imponeret over, hvor meget hun kunne huske, f.eks. hvad vi havde talt om fire gange tilbage. Jeg ved ikke, om hun skriver ned eller hvad, men man føler sig virkelig set og forstået. Jeg har aldrig haft det indtryk, at nu er man det næste nummer i køen – hun er bare på med hele sig selv.

Jeg valgte Camilla som supervisor, fordi hun er organisations- og arbejdspsykolog og ved noget om at arbejde anerkendende med psykisk arbejdsmiljø. Samtidig var det relevant for mig, at hun havde praktisk erfaring med, hvordan man motiverer en gruppe til at gøre noget andet, end de plejer.

Jeg kendte hende fra universitetet, hvor hun var min underviser. Der var en god kemi mellem os, og jeg vidste, at jeg kunne stole på hende. Når man som psykolog får supervision, er det jo hos én fra sin egen branche, så det er følsomt, og man vil med stor sandsynlighed møde vedkommende i mange faglige sammenhænge sidenhen. Derfor skal man kunne føle sig helt tryg ved sin supervisor og ikke være bange for at krænge sig ud.

Det gode ved at gå til supervision er, at man får tingene vendt og drejet og ser flere sider af samme sag. Det at reflektere på den måde hver anden uge har helt klart givet mig meget som projektleder. Som psykologer er vi ikke altid vant til at håndtere en projektleders rolle og i opgaven som projektleder skal man tage mange hurtige beslutninger. Her hjælper det at kunne hoppe ud af det praktiske felt engang imellem og få vendt og drejet det hele en ekstra gang. Jeg havde en god refleksionspartner i Camilla, og projektet lykkedes godt, så med den ballast har jeg helt klart mod på at kaste mig ud i den slags opgaver en anden gang.”

streg_hojre

CITAT
“Hver 14. dag, når jeg gik hjem fra supervision hos Camilla, var det med lettet hjerte, fornyet energi og lysten til at smøge ærmerne op og tage fat på udfordringerne. Man føler sig virkelig set og forstået, og jeg har aldrig haft det indtryk, at nu er man det næste nummer i køen – hun er bare på med hele sig selv!”

Majken Holm, arbejdsmiljøkonsulent og cand.psych, Arbejdsmiljøenheden, Rigshospitalet