logo

Arbejdstilsynet, Marianne Rosling

streg_midt

MARIANNE ROSLING

SPECIALKONSULENT I ARBEJDSTILSYNET, TILSYNSCENTER ØST

At være tilsynsførende i Arbejdstilsynet og føre tilsyn med psykisk arbejdsmiljø stiller store krav til den tilsynsførendes personlige kompetencer. Arbejdstilsynets ledelse besluttede derfor at etablere supervisionsgrupper for de tilsynsførende, så de fik et struktureret rum til at vende deres oplevelser og få hjælp til at forstå og håndtere oplevelser i forbindelse med tilsyn. De tog fat i Morten Ejlskov fra Organisation, som nu på 5. år varetager supervisionsgrupper med de tilsynsførende. Specialkonsulent Marianne Rosling står for organiseringen af supervisionsgrupperne og deltager også selv i én.

”Vi valgte at etablere supervisionsgrupper, da vi var opmærksomme på, at arbejdet som tilsynsførende på området omkring psykisk arbejdsmiljø kræver meget af den enkelte medarbejder. Det er et komplekst felt, og de tilsynsførende skal hver dag lave vanskelige vurderinger. Omstændighederne for deres arbejde skifter for hvert nyt virksomhedsbesøg, hvor de hurtigt skal kunne omstille sig og navigere kompetent på den konkrete arbejdsplads. De skal være faglige og sobre, men samtidig have modet til at gå til stålet og nå til bunds i arbejdsmiljøet på stedet.

Ofte arbejder de tilsynsførende på egen hånd med primær arbejdsplads i hjemmet, hvorfra de kører på tilsyn. Derfor er det begrænset, hvor meget kontakt de har med deres kolleger i hverdagen. Udgangspunktet for supervisionstilbuddet var derfor, at de fik mulighed for at mødes for at kunne bearbejde oplevelser, som de har følt sig udfordret af i tilsynsarbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Det er på den baggrund, at min daværende chef hentede Morten ind, som siden da har varetaget 2 til 3 supervisionsforløb årligt.

Supervisionstilbuddet er på 3 sessioner halvårligt for hver supervisionsgruppe. Desuden har de tilsynsførende mulighed for individuel supervision, hvis de har været i særligt vanskelige situationer. Jeg har stået for kontakten til Morten og organiseringen af grupperne, men har også selv deltaget ved nogle af supervisionssessionerne. Det praktiske samarbejde med Morten har altid været nemt og enkelt. Der er aldrig problemer, og det hele fungerer meget smidigt med klare og hurtige svar fra Morten.

I supervisionssituationen er Morten nærværende og nysgerrig, uden at være påtrængende. Han er dygtig til at fange, hvad der aktuelt er på spil og er vigtigt for deltagerne og tilpasser supervisionsformen derefter. Det gør, at formen er meget varieret og rammer de dagsaktuelle behov, sådan at form og indhold følges ad og giver mening. Han lægger vægt på, at det ikke bare er den enkeltes behov, men hele gruppens, som skal opfyldes i supervisionen. Det kræver, at deltagerne reflekterer over deres egne og de andres behov samt prioriterer som gruppe.

Morten er meget opmærksom på at uddrage fælles læring af supervisionen, også når det er enkeltsager, der er i fokus. Én ting er at bearbejde noget konkret, men han er dygtig til at løfte det op på et højere læringsniveau og gøre det relevant på en længere bane. Jeg tror, at det er en af grundene til, at der er så bred opbakning til supervisionsgrupperne blandt de tilsynsførende, og at de er så glade for tilbuddet.”

streg_hojre

CITAT
”Én ting er at bearbejde noget konkret, men han er dygtig til at løfte det op på et højere læringsniveau og gøre det relevant på en længere bane.”

Marianne Rosling, Specialkonsulent i Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst