logo

streg_midt

MARITHA EUGENIUS LABANSEN

BYPLANLÆGGER, KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Forvaltningen for Anlæg og Miljø varetager myndighedsopgaver indenfor teknik, miljø, planlægning, byfornyelse, anlæg, areal- og byggesagsbehandling. Forvaltningens medarbejderstab inkluderer fem arkitekter, hvoraf en stor del af deres arbejde er procesledelse ved udarbejdelse af planer og i forbindelse med byfornyelsesprojekter.
Arkitekterne i forvaltningen havde gennem længere tid haft et øje til kurset i procesledelse ved Akademisk Arkitektforening. Hvad, der oprindeligt var tænkt som en studietur til København, blev, efter rådslagning med Arkitektforeningen, til et skræddersyet kursus i procesledelse udviklet og gennemført af Camilla Raymond fra Organisation i Nuuk.

”Det hele begyndte med, at vi fra By- og boligudvikling havde et stort ønske om at rejse til Danmark for at deltage på kurset i procesledelse, som Arkitektforeningen afholder. Vi besluttede at undersøge mulighederne for at holde kurset i Nuuk, da vi var overbeviste om, at der var flere af vores kollegaer, der også kunne få glæde af kurset. I vores forvaltning sidder vi i forskellige afdelinger, som mere eller mindre alle sammen beskæftiger sig med procesledelse. Derfor tænkte vi, at det kunne være en fordel at tilrettelægge et kursus, der var tilpasset vores behov og virkelighed.

Vi er en politisk styret organisation, hvilket vi bliver nødt til at tage hensyn til i vores processer. Vi arbejder ud fra politiske visioner, målsætninger og samarbejdsaftaler. Det betyder, at dele af vores arbejde skal tages op og godkendes gennem politiske beslutningsprocesser. Samtidig er vores processer afhængige af samarbejde på tværs af medarbejdergrupper og fagligheder. De to forhold sætter på den måde særlige rammer for vores arbejde som procesledere i forvaltningen. Desuden er borger- og brugerinddragelse en vigtig del af vores arbejde, som også kræver en god processtyring.

Vi havde sat en deltagergrænse på 15; der deltog, udover os arkitekter fra By- og boligudvikling, konstruktøruddannede og ingeniører fra Miljø og Drift og Anlægsafdelingen, samt lederne fra alle vores afdelinger.

Gennem arkitektforeningen fik vi kontakt med Camilla. Hun bad os på forhånd om nogle eksempler på problemstillinger fra vores hverdag, som hun kunne bruge til at tilrettelægge kurset. Da hun kom herop brugte jeg en formiddag med hende, hvor hun fik et førstehåndsindtryk af vores arbejde, og vi uddybede eksemplerne. På den måde fik hun mulighed for at tilpasse kursusindholdet helt specifikt til vores organisation og konkrete arbejdsopgaver.

Kurset varede i to dage. Her blev vi introduceret for nogle værktøjer til brug i procesledelse. Gennem casearbejde, oplæg og øvelser fik vi arbejdet med emnet med udgangspunkt i vores hverdag.

Deltagerne tog godt imod kursusindholdet, der i høj grad indfriede vores forventninger, og vi kom af sted med et stort udbytte. At Camilla indledende havde brugt tid på at sætte sig ind i vores arbejde og organisation betalte sig, idet øvelserne blev bragt ind i de specifikke rammer for vores arbejde: Politisk og tværfagligt. Det gjorde hun blandt andet ved at finde problemstillinger og cases, der lignede vores virkelighed.

Det var også betydningsfuldt, at Camilla ikke var bange for at tage følsomme emner op. Nu deltog både ledelsen og medarbejderne, hvilket kunne have givet udfordringer i arbejdet med nogle cases. Camilla var opmærksom og sørgede for, at vi fik arbejdet med stoffet, uden at det blev ubehageligt. Både medarbejdere og ledere havde derimod meget glæde af at høre hinandens synspunkter og personlige erfaringer fra hverdagen.

Gennem kurset fik vi syn for os selv som procesledere, blandt andet hvordan vi sommetider er for hurtige til at lægge ansvar fra os i stedet for mere aktivt at følge op på aftaler med hinanden. Kurset har gjort mig i stand til at reflektere over mine egne samt andres roller og forventninger. På den måde har det givet mig en bedre forståelse for mine kollegaers arbejdsgange, og hvorfor vi nogle gange handler, som vi gør.
Når jeg har øje for mine samarbejdsrelationer, bliver det også tydeligere, hvad jeg, som procesleder, kan gøre for, at processen bliver god. Selvom det hele var fagligt funderet, benyttede Camilla sig også af personlige eksempler, der tydeliggjorde, at når man arbejder med processer, så handler det i bund og grund om mennesker; om vores ageren og vores relationer til hinanden.”

streg_hojre

CITAT
”Camilla var ikke bange for at tage følsomme emner op. Nu deltog både ledelsen og medarbejderne, hvilket kunne have givet udfordringer. Men Camilla sørgede for, at vi fik arbejdet med stoffet, uden at det blev ubehageligt. Både medarbejdere og ledere havde derimod meget glæde af at høre hinandens synspunkter og personlige erfaringer fra hverdagen.”

Maritha Eugenius Labansen, Byplanlægger, Kommuneqarfik Sermersooq