logo

streg_midt

NIELS WESTERBYE JUHL

GENERAL MANAGER SCANDINAVIA, L’ORÉAL LUXE

I en af kosmetikfirmaet L’Oréals skandinaviske ledergrupper skulle det interne samarbejde styrkes. Morten Ejlskov fra ORGANISATION blev kontaktet til at facilitere en proces, der skulle samle ledergruppen om en fælles vision. Morten afholdte bl.a. nogle workshops, samt nogle individuelle samtaler for at vurdere ledergruppemedlemmernes forskellige måder at udfylde deres roller på.

”Vi havde nogle samarbejdsvanskeligheder i vores ledergruppe på grund af modstridende interesser. Vi havde brug for at få nogle fælles mål, en fælles retning og nogle fælles visioner. Vi kontaktede Morten til at facilitere en proces, der skulle styrke det interne samarbejde.

Morten bidrog rigtigt godt i processen. Han er god til at få folk til selv at sætte ord på vanskelighederne, så man selv når en erkendelse. Han står ikke bare og dikterer, hvad der er rigtigt eller forkert. Man drager selv konklusionerne af hvilke udfordringer gruppen har og det gør, at man lettere selv kan arbejde videre med udfordringerne efter konsulenten er taget hjem.

Processen gjorde, at vi nu er mere rettede mod fælles visioner. Vi arbejder mere koncentreret mod samme mål, i stedet for kun at arbejde mod de forskellige delmål. Vi har fået styr på retningen og på rollefordelingen i processen. Vi kender også hinanden bedre i ledelsesgruppen nu. Man har fået en større forståelse for hinanden, vore individuelle styrker og svagheder og de ting der betyder noget for de enkelte managers. Vi kan bedre forstå hinandens motiver nu, og det gavner samarbejdet.

Som leder er jeg blevet bedre til at skære igennem. Nu kan jeg bedre se, ved hvilke beslutninger der er brug for. Jeg kan vurdere, hvornår der er brug for at blive dikteret nogle beslutninger og hvornår der er brug for inddragelse.

Medarbejderne uden for ledergruppen har bestemt også kunnet mærke forskel. De får nu en mere samlet udmelding fra ledelsen. Jeg tror helt sikkert de kan mærke at vi arbejder inden for en mere samlet profil, og jeg tror, at det gavner dem og os i det fremtidige arbejde.”

streg_hojre

CITAT
“Processen gjorde, at vi nu er mere rettede mod fælles visioner. Vi arbejder koncentreret mod samme mål i stedet for kun at arbejde mod de forskellige delmål. Vi har fået styr på retningen og på rollefordelingen i processen.”

Niels Westerbye Juhl, General Manager Scandinavia, L´Oréal Luxe