logo

streg_midt

NIKOLINE KAMPERLUND

HR-CHEF, KØBENHAVNS MADHUS

Som en del af det arbejde Københavns Madhus udfører for Københavns Kommune for at løfte kvaliteten af de offentlige måltider, tager medarbejderne ud som forandringsagenter i de københavnske institutioner og rådgiver om mad og måltider. I arbejdet med ændre vaner og kulturer kan der opstå mange udfordringer, som opleves og håndteres forskelligt fra medarbejder til medarbejder. Nikoline Kamperlund, Projekt- & HR-chef i Københavns Madhus, kontaktede Morten Ejlskov fra ORGANISATION til at hjælpe i processen.

”Der havde igennem en lang periode været et behov for at tale om og håndtere de oplevelser og situationer, som medarbejderne stødte på i deres arbejde med institutionerne omkring maden og måltiderne. Særligt omkring oplevelsen af rolle og ansvar. Nogle oplevede at møde modstand og at de skulle håndtere svære udfordringer alene og ikke havde megen mulighed for at vende det med nogen. Det var forskelligt hvilke behov medarbejderne havde, men alle havde et behov for at der blev sat fokus på oplevelserne og at der blev gjort noget.

Jeg var bekendt med problemstillingen, men havde svært ved at gennemskue, hvad der skulle til, da medarbejdernes ønsker, behov og frustrationer pegede i forskellige retninger. Så jeg kontaktede Morten og vi havde et konstruktivt møde om hvordan man kunne gribe alle de ønsker og ideer an. Vi besluttede at indkalde gruppen af medarbejdere til et møde og det blev hurtigt klart, at mange af dem faktisk gik med ønsker om at udvikle deres kompetencer i rollen som forandringsagenter. De havde brug for nogle udviklingsseancer, en pause fra hverdagen, hvor de havde mulighed for at vende det, der til tider var svært ved arbejdet. Og de havde brug for at fælles sprog, man kunne omtale udfordringerne med.

Morten og medarbejderne satte i fællesskab målene for udviklingsseancerne med mig på sidelinjen. Min primære opgave gik på at samle medarbejderne og sikre, at de fik tiden og rummet for at kunne deltage i seancerne med Morten. Morten og jeg havde en løbende dialog om hvordan opgaven skulle skæres og indholdet prioriteres.

Morten er virkelig god til at være involverende og skabe tillid. Han fanger hurtigt terminologien på stedet, og han kan pin-pointe de ting, der er centrale ved det arbejde der skal gøres. Han stiller gode spørgsmål og kommer ikke og gør sig klog på andres vegne, men lytter i stedet. Han lægger megen vægt på at der ikke kun er én rigtig løsning og stiller mange undrende spørgsmål til måden man opfatter tingene på. Når ens fastlagte forestilling om situationen pludselig vendes om, opdager man muligheder man ikke så før og at man også selv kan påvirke forholdene.

Udviklingsseancerne har gjort det nemmere at tale om tingene. Medarbejderne er blevet mere klare omkring deres rolle ude i institutionerne og seancerne har været med til at sætte nogle rammer. Dels for det daglige arbejde, og dels for dette sparringsrum som medarbejderne savnede. Med de fælles begreber har medarbejderne bedre mulighed for at spejle sig i hinanden og reflektere over ansvar og rolle; man behøver ikke løse det hele. Og ikke mindst har det givet rum for en drøftelse af problemstillinger og udfordringer, som er fælles, men kan opleves forskelligt.

Mortens arbejde har også givet anledning til forståelse og snak på tværs af de faste teams; andre konstellationer end de sædvanlige, hvilket jo bidrager til organisationen som helhed. Og en reminder om at forandring tager tid. Man kan ikke ændre alt på en gang – det sker i mindre steps. I løbet at seancerne fik vi fælles drøftet ting, der havde ligget længe og ulmet, og som vi havde talt om før i forskellige sammenhænge. Nu blev der afsat tid og sat ramme om dialogen og et målrettet fokus. Og det medførte også, at snakken åbnede op for andre spørgsmål, udfordringer og andet, som har været vigtige at få sat ord på. Når der er plads og tid til det, kommer udviklingspotentialerne også frem i dialogen.”

streg_hojre

CITAT
“Morten lægger megen vægt på, at der ikke kun er én rigtig løsning og stiller mange undrende spørgsmål til måden, man opfatter tingene på. Når ens fastlagte forestilling om situationen pludselig vendes om, opdager man muligheder man ikke så før, og at man også selv kan påvirke forholdene.”

Nikoline Kamperlund, Projekt- og HR-chef, Københavns Madhus