logo

streg_midt

ROBERT T. JØRGENSEN & JAKOB BARFRED

STIFTERE OG EJERE AF KONSULENTVIRKSOMHEDEN REFLEKS

Refleks underviser og aktiverer modtagere af kontanthjælp og sygedagpenge. Lige fra virksomhedens start med få ansatte til nu, hvor medarbejderstaben er oppe på 20, har ejerne gjort brug af ekstern konsulent i ledelsesarbejdet.

”Vores samarbejde begyndte dengang vi bare var os to med et par ansatte. Vi havde absolut ingen ledelseserfaring og havde derfor brug for nogle værktøjer til at tackle forskellige situationer. Vi fik anbefalet Camilla Raymond, og hun har så fulgt os hele vejen frem til i dag, hvor vi har 20 medarbejdere. Hun har både coachet os på de helt praktiske, ledelsesfaglige problemstillinger og har samtidig været inde over som facilitator på vores interne medarbejderseminarer.

Helt konkret har vi fået nogle praktiske ledelsesværktøjer, som vi kan bruge i vores daglige arbejde. Vi har også været igennem en lang værdiproces, som der er kommet et konkret værdigrundlag ud af. Vi oplever, at det skaber masser af værdi, at vi gør tingene på den måde.  Rent erkendelsesmæssigt tager vi løbende problemstillinger op med vores konsulent, og samtidig kan vi mærke på vores personale, at de personligt er meget glade for hende.

Det er også en signalværdi for os, der ikke selv har ledelsesmæssige erfaringer, at vi sparrer med én – for eksempel i forhold til at fastholde og tiltrække medarbejdere. For os har der ikke været nogen barrierer i forhold til at gøre brug af en erhvervspsykolog. Det er meget normalt inden for vores fag at benytte coaching og supervision, så der ligger tværtimod nogle positive signaler i at inddrage hjælp udefra.

Vi har haft en pause i samarbejdet på trekvart år, hvor vi ikke følte det store behov, og nu har vi så taget fat igen, fordi vi på grund af virksomhedens vækst er i gang med at etablere et teamlederniveau.

Når vi har holdt fast i den samme coach skyldes det, at hun både er meget dygtig og har en stil, der passer godt til os. Vi ser ikke os selv som specielt businessagtige og derfor er det meget vigtigt for os at få supervision på det rent virksomhedsmæssige. Men havde det været for renskuret og forretningsagtigt, havde vi helt sikkert ikke oplevet samme værdi. Vi var heldige at ramme noget, der passede os.”

streg_hojre

CITAT
“Det er helt klart en ekstra bonus i samarbejdet, at når vi går ind i problemstillingerne, kommer vi tit ud med helt andre svar, end vi havde regnet med – ofte også med svaret på noget helt andet.”

Robert T. Jørgensen og Jakob Barfred, stiftere og ejere af konsulentvirksomheden Refleks