logo

streg_midt

STEN MOGENSEN

CHEF FOR DIGITALISERINGSAFDELINGEN I KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE

Sten Mogensen er chef for digitaliseringsafdelingen i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. I efteråret 2010 arrangerede han et medarbejderseminar som handlede om, hvordan afdelingen kan styrke forventningsafstemningen over for de interne kunder. En af de inviterede oplægsholdere var Morten Ejlskov fra Organisation, som blandt andet lod seminarets deltagere gennemspille en realistisk case.

”Vi kører i øjeblikket en proces om, hvordan vi håndterer de situationer, hvor en intern kunde kommer og skal have løst et problem, og hvor det er uklart, hvem der skal tage sig af opgaven.  Hen over to timer lavede Morten et par sessioner, hvor folk i grupper skulle forberede sig på sådan en konkret situation. Nogle spillede kunde, andre spillede medarbejdere i afdelingen. Morten var i den proces meget god til at time tingene og god til at holde fokus på det væsentlige.

Vi ville oprindeligt have haft en anden, der ikke kunne og fik i stedet anbefalet Morten Ejlskov, som ingen af os kendte. Så det var fra vores side et helt uprøvet kort, og vi blev positivt overraskede. På den form for seminar, hvor mange foredragsholdere kommer udefra, får man prøvet mange af. Nogle er ok, andre viser sig at være knap så gode.

Jeg sagde til Morten bagefter, at hans bidrag var usædvanlig givtigt. Det gav god energi til seminaret og var relevant, fordi vi fik nogle konkrete indspark til, hvordan vi kan afstemme forventningerne mere præcist sammen med vores interne kunder.  Det virkede meget troværdigt, og det gav os et pift, som man ikke altid får i den sammenhæng.

Det er svært at måle, om et to timers indlæg på et to-dages seminar har en langsigtet effekt. Mortens bidrag var først og fremmest tænkt som inspiration, så derfor kan jeg ikke med sikkerhed sige, om det har gjort en forskel på lang sigt. Men jeg ved, at det gjorde en forskel på seminaret.

Vi inviterede Morten med i håbet om at få god inspiration og få afprøvet nogle gode metoder til forventningsafstemning. Begge dele blev fint indfriet. Som sidegevinst fik vi god energi til seminaret og i det hele taget en positiv oplevelse. Endelig ved jeg nu, at skulle jeg få brug for noget lignende en anden gang, kan jeg hive fat i Morten igen.”

streg_hojre

CITAT
“Morten fra Organisation har en facon, jeg rigtig godt kan lide. Han er dejligt fri for at bruge alle de sædvanlige konsulentklicheer, og så er han på som hele det menneske, han er.”

Sten Mogensen, chef for digitaliseringsafdelingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune