logo

streg_midt

SUSANNE HANSEN

PARTNER, RUBOW ARKITEKTER

Tegnestuen Rubow Arkitekter, en mellemstor virksomhed i rivende udvikling, skulle have opdateret strategien. I den forbindelse var Organisation involveret som rådgiver og facilitator. Ud af processen voksede et parallelt forløb med hele medarbejderstaben, hvor der blev arbejdet med den interne kommunikation på tegnestuen. Camilla og Morten fra Organisation stod for et forløb på tre kursusdage med opfølgende møder imellem, der strakte sig over ½ år, hvor konkrete kommunikationsværktøjer blev bragt i spil.

”Vi tog fat i Organisation, fordi Camilla har været herude for et par år siden og arbejde med stress. Desuden har jeg selv taget en lederuddannelse for arkitekter (LKVV-kursus: Ledelse i Kreative Vidensvirksomheder, red.), som Camilla har faciliteret. Det har jeg været hjemme og fortælle om i partnerkredsen. Samtidig havde vi Camilla ude for at hjælpe ledelsen med strategiudvikling for tegnestuen. Strategien indebar et fokus på vores interne kommunikation, så i den forbindelse var det derfor oplagt at inddrage Organisation i det videre arbejde med kommunikationen.

I planlægningen af forløbet var det centralt for os at få inddraget alle medarbejdere. Et tema var, at medarbejderne selv har ansvar for deres eget arbejdsliv. I vores branche kommer der konstant nye krav udefra, som man skal forholde sig til, og som vi ikke kan styre inputtet af. Hvad vi kan gøre, er at håndtere det i vores samarbejde. Hér er det et vilkår, at ledelsen ikke kan være nede og styre alt og det er i den sammenhæng, at medarbejderne selv må tage et ansvar. Til det skulle vi finde en fælles forståelse og et fælles sprog, hvilket igen var en del af vores strategi.

Kursusforløbet blev arrangeret som efteruddannelse for alle på tegnestuen. Det kan være svært at finde en balance mellem, at alle skal med og have udbytte, mens det samtidig er dyrt at have alle væk fra tegnebordene. Der blev afsat tre hele dage til kurset over et halvt år.

Hvordan man så kunne bruge dem bedst muligt, blev Organisations opgave. De kom tilbage med en plan, som var skarp og lige til at bruge, så den købte vi.

Indholdet bestod af tre kommunikationsværktøjer og dertil træningsmoduler. Værktøjerne blev introduceret generelt, hvorefter medarbejderne ret hurtigt skulle træne med værktøjerne i praksis. Desuden blev de givet hjemmearbejde i form af træning og refleksion.

En af de udfordringer der opstod undervejs, var, at vi som virksomhed i vækst, hele tiden fik nye folk ansat ind mellem træningsmodulerne. De skulle inkluderes ordentligt i forløbet. Her var Organisation gode til hele tiden at få tilpasset indholdet i forløbet, både så de nye medarbejdere kom ind i stoffet på en ordentlig måde, og sådan at deres input hele tiden var aktuelle i forhold til vores virkelighed på tegnestuen.

Jeg oplever en rigtig god effekt af forløbet, og det er blevet taget rigtig godt imod hos medarbejderne. Der var selvfølgelig skeptikere, men min oplevelse er, at alle var glade for forløbet. Det var ikke tung teori men helt håndgribelig viden om menneskers adfærd. Samtidig var det også nogle konkrete værktøjer og var derfor ikke ’farligt’ at bruge. På tegnestuen er der nu en grundviden og -forståelse om at tage kommunikation alvorligt. Den formaliserede del er ikke så fremtrædende og så alligevel. Man får holdt nogle flere samtaler, og fokus er skarpere på at få kommunikationen til at glide. Vi, i ledelsen, er også blevet bedre til at lytte til hinanden ud fra vores forskellige udgangspunkter.

Når man er en virksomhed i vækst, kan folk blive rodløse. Dér har kurset hjulpet til at skabe en fælles base. På den måde var det også godt, at vi brugte de tre dage. Det har sikret en god implementering, stoffet og tankegangen sidder ligesom på folks rygrad nu.

Hvad angår min oplevelse af processen, så har man som virksomhed, simpelthen ikke råd til at lade være med et forløb som dette. Udgiften kan ikke måle sig med gevinsten, hvad angår arbejdsklima og forbedrede interne arbejdsforhold.

Lige nøjagtig med Organisation så skal rosen til dem være, at de har en forståelse af den verden, vi er i på tegnestuen. Det har alle konsulenter muligvis ikke. Morten og Camilla er gode til at bruge eksempler fra vores hverdag som rammer os direkte – folk lytter bare. På den måde er de dygtige til at målrette deres indsats til lige netop vores virksomhed.”

streg_hojre

CITAT
“Hvad angår min oplevelse af processen, så har man som virksomhed simpelthen ikke råd til at lade være med et forløb som dette. Udgiften kan ikke måle sig med gevinsten, hvad angår arbejdsklima og forbedrede interne arbejdsforhold.”

Susanne Hansen, Partner, Rubow Arkitekter