logo

streg_midt

TINE KRATHOLM

KLYNGELEDER, KØBENHAVNS KOMMUNE

Tine Kratholm har brugt Camilla Raymond fra ORGANISATION som personlig coach og konsulent siden 2003, hvor hun var leder af en københavnsk daginstitution med 85 børn og 25 ansatte. Da Tine i januar 2011 overgik til at være klyngeleder for fem institutioner med 570 børn og 101 medarbejdere, bad hun Morten Ejlskov fra ORGANISATION lave et forløb for ledergruppen i klyngen.

”I begyndelsen af vores samarbejde var jeg kun leder af en enkelt institution. Dengang handlede det for mig meget om, hvordan det personlige spillede ind på det faglige. Dér fik jeg hos Camilla god hjælp til at være et helt menneske i mit arbejdsliv.

Siden blev jeg leder for hele klyngen med over hundrede medarbejdere. Og det at lede gennem ledere var en ny opgave for mig. Når jeg før satte skibe i søen, kunne jeg følge med og rette til, hvis der var brug for det. Nu, hvor jeg er leder for pædagogiske ledere, sætter jeg skibe i søen, som de selv navigerer rundt, og det er en anderledes rolle. Her har Camilla været rigtig dygtig til at få mig til at tro på, at jeg er god nok. Som mange andre kvinder sætter jeg overliggeren højt og vil helst kunne det hele og med det samme. Nu er jeg bedre til at rette blikket mod det, der lykkes – og kommer jeg i tvivl, er hun min redningskrans. Vi får tingene ”op på tavlen”, og hun får mig til at se, hvad man må lære at leve med, hvad der kan udvikles, og hvad man muligvis kan se på med andre øjne.

Der har været mange sidegevinster ved at bruge Camilla som coach. Ellers ville jeg ikke være fortsat med at gøre det. Jeg tænker hendes råd og tilgange med i mange af de situationer, jeg møder i hverdagen. I stedet for at låse tankerne fast i en nedadgående spiral, er det godt at få øjnene op for ”worst case/best case”.

Det er heller ikke sådan, at hun leverer løsningerne på et fad. Løsningerne finder jeg selv, fordi hun altid stiller åbne spørgsmål – til hvad der sker, hvad min rolle er, mine vilkår osv. Jeg kan også lide, at hun ikke bare slipper én, når hun har sat en proces i gang, men aftaler, at vi kan følge op senere, fx med en halv temadag, telefonkontakt osv.

Det betyder meget for mig, at hun er troværdig, lydhør, ikke snakker mig efter munden, er udfordrende, men også empatisk. Vi kan snakke om mange ting – også dem, der gør lidt ondt. Men det sker, uden at jeg bliver sendt ud i kulden med en følelse af, at nu vælter det hele. Det ender altid med, at jeg går ud fra mødet med skuldrene nede – og med plads i kalenderen til et eftermøde, hvis jeg får brug for det.

Jeg har også brugt Morten fra ORGANISATION, da jeg blev klyngeleder og havde brug for en konsulent til mit ledelsesteam. Morten skulle hjælpe os på vej fra at være en gruppe til at blive et team med fælles forståelse for klyngens udfordringer m.m. Han guidede os gennem en erkendelse af vores egne evner og principper, så vi sammen kunne skabe fælles principper for klyngen og få tydeliggjort, hvilke ressourcer, vi besad i fællesskab. Morten var god til at formidle teorien, så det blev synligt, hvordan den kunne bruges i praksis. Og vi fik efter eget ønske mange samarbejdsøvelser undervejs. Morten evnede at skifte spor undervejs i forløbet, når han eller jeg fornemmede, at der var brug for det. Så jeg kan varmt anbefale Morten til andre, der står og mangler en dygtig og dynamisk proceskonsulent.

Jeg havde en forventning om, at jeg ved at bruge konsulenter udefra ville få nogle redskaber til at kunne overleve i det morads, som det nogle gange er at være leder. Det har jeg fået. Samtidig kan jeg altid sende en sms til dem, hvis jeg har brug for akut hjælp – en slags livline. Det kan være ensomt at være leder, og som klyngeleder kan det føles mere ensomt, fordi du ikke har nogen souschef at vende tingene med.”

streg_hojre

CITAT
“Jeg kan snakke med min coach om mange ting – også dem, der gør lidt ondt. Men det sker uden, at jeg bliver sendt ud i kulden med en følelse af, at nu vælter det hele. Det ender altid med, at jeg går ud fra mødet med skuldrene nede – og med plads i kalenderen til et eftermøde, hvis jeg får brug for det.”

Tine Kratholm, klyngeleder, Københavns Kommune