logo

streg_midt

TORBEN ENGBERG

LEDER, RYTMISK CENTER

Rytmisk Center er en kultur- og undervisningsinstitution, der udbyder voksenundervisning indenfor musik og bevægelse, samt kulturelle aktiviteter for børn og unge. Otte medarbejdere har deres daglige gang på centeret, hvor 108 timelærere er tilknyttet. Hvert andet år afholder de en personale dag for den faste stab, der denne gang skulle omhandle kommunikationen på arbejdspladsen. De brugte i denne forbindelse Camilla Raymond fra Organisation til at afholde seminaret.

”Vi havde et langt opstartsforløb, hvor vi gjorde os forskellige tanker om, hvad vi ville lave. Vi plejer at have en personaledag hvert andet år, der tager udgangspunkt i det, som er relevant på det tidspunkt.

Denne gang ville vi arbejde med, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Samtidig var det vigtigt, at dagen gav os noget at holde fast i på længere sigt. Sådan nogle dage bliver ellers hurtigt ”fyrværkeri”, hvor man får talt det hele stort op, men hvor det hurtigt svinder bort igen. Derfor er det interessant med nogle konkrete værktøjer, der kan tages op igen og igen, hvilket jeg selv har gode erfaringer med.

Jeg hørte Camilla i radioprogrammet Apropos på P1 og blev meget inspireret. Derefter googlede jeg hende og fandt hendes bog, der netop fremsatte sådan nogle værktøjer. Jeg inviterede hende ind til et møde, og vi tog en snak om, hvordan et forløb kunne være. Hun lavede bagefter et oplæg, som jeg syntes så spændende ud.

Vi tog ud af huset for at kunne fokusere helt på dagens arbejde. Vi er en lille gruppe på 8 mennesker, hvilket fungerede fint med Camilla. Hun var god til at styre processen på dagen, til at holde fast i programmet, der var lagt, og til at dreje samtalen tilbage, når vi kom ud på et sidespor.

Der var også en rigtig fin afveksling mellem forskellige arbejdsformer på dagen, hvor vi både lavede øvelser i grupper, opsamlinger og plenumdiskussioner – og hvor Camilla undervejs præsenterede sine modeller og værktøjer. Her var hun god til at fange folk, og man kunne mærke, at hun har en solid baggrund og erfaring. På den måde kommer hendes betragtninger til at stå stærkere, da man kan fornemme, at hun har noget, at have det i.

Jeg oplever, at vi alle havde en fornemmelse af, at det var værktøjer, vi kunne bruge. Vi havde nogle møder bagefter, hvor vi diskuterede, hvordan vi bruger dem. Nogle bliver lidt usikre på værktøjerne over tid, hvilket viser det vigtige i at holde fast og få værktøjer brugt i det daglige.

Seminaret har været rigtig godt som referencepunkt for vores arbejde og kommunikation. De aftaler, vi indgik på seminaret, har virket som pejlemærker for vores kommunikation i senere situationer.”

streg_hojre

CITAT
“Seminaret har været rigtig godt som referencepunkt for vores arbejde og kommunikation. De aftaler, vi indgik på seminaret, har virket som pejlemærker for vores kommunikation i senere situationer.”

Torben Engberg, leder, Rytmisk Center