logo

streg_midt

VIVI NØR JACOBSEN

KOMMUNIKATIONSCHEF, AMAGERFORBRÆNDING

Vivi Nør Jacobsen brugte Camilla Raymond fra ORGANISATION som personlig coach, mens hun var ansat som kommunikationschef på Amagerforbrænding.

”Camilla og jeg havde gode coachende samtaler henover 1½ år. De udviklede sig fra at være læsse-af-samtaler til at blive mere perspektiverende samtaler, hvor jeg fik sparring og optimeret min egen tænkning. Altså fra samtaler hvor jeg søgte råd, til samtaler hvor jeg søgte den sidste afklaring ved at blive udfordret i min tankegang.

Jeg har udviklet et sæt værktøjer, som gør at jeg er mere klar på mine personlige værdier og min holdning til mig selv i professionelle sammenhænge. Jeg argumenterer mere tydeligt og jeg har en oplevelse af, at stå fastere på begge fødder når jeg kommer i en presset situation, fordi jeg er blevet endnu stærkere til at analysere situationer og identificere handlemuligheder.

Forløbet hos Camilla gav gevinst på kort sigt ved, at jeg fik håndteret situationer med større gennemslag og egen tilfredshed. På lang sigt er det blevet til, at jeg har en værkstøjskasse med mig, som jeg trækker på. Jeg handler ikke væsentligt anderledes end tidligere, men jeg har større tillid til min dømmekraft og større respekt for mine egne synspunkter, værdier og holdninger.

Jeg har oplevet Camilla som empatisk, men samtidigt fagligt tændt på mig som ”case”. Hun lod mig komme frem til svar og erkendelser ved at udfordre min egen tænkning. Jeg satte stor pris på at hun fra gang til gang huskede fakta, detaljer fra situationer og reaktioner og stillede spørgsmål, som gjorde mig opmærksom på mine mønstre og vaner – uden at hun satte ord på det.  Og det rykker bare mere at erkende selv, end at blive fortalt af en velmenende udenforstående.

Jeg satte stor pris på, at Camilla kunne fylde en tavle med min egen beskrivelse af de situationer og relationer, som jeg talte med hende om, som jeg så kunne kigge på og dermed se mig selv og situationen udefra. Det er enkelt, og det virker. Øvelsen gjorde, at det ikke drejede sig om mig personligt, mens vi talte. Og det er et værktøj jeg selv bruger nu, for i arbejdssituationer, men også privat, at tegne billeder af mine handlemuligheder og blive bevidst om, at jeg har mulighed for at vælge min reaktion på de situationer, jeg er i.
I dag kan det næsten være en sport for mig, at analysere mig frem til handlemuligheder og reaktioner på situationer, frem for bare at lade automatpiloten slå til.  Det giver overskud, gør stærk og giver perspektiv.

Forløbet var godt i sig selv, men værktøjer og pointer varer ved ud over timerne med Camilla – dem tror jeg, jeg vil have gavn af i årevis.”

streg_hojre

CITAT
“Jeg har udviklet et sæt værktøjer, som gør at jeg er mere klar på mine personlige værdier og min holdning til mig selv i professionelle sammenhænge. Jeg argumenterer mere tydeligt og jeg har en oplevelse af at stå fastere på begge fødder, når jeg kommer i en presset situation, fordi jeg er blevet endnu stærkere til at analysere situationer og identificere handlemuligheder.”

Vivi Nør Jacobsen, tidligere kommunikationschef, Amagerforbrænding