logo

streg_midt

DET SIGER KUNDERNE

”Morten er opmærksom på at få beskrevet opgaven og få et overblik. Han siger kun ja til opgaven, hvis han er sikker på, at han kan løse den.”

Claus Ladegaard, Vicedirektør for Filmstøtteområdet hos Det Danske Filminstitut

Læs mere

”Når samtalen drejede sig om aktuelle opgaver, arbejdede vi os grundigt igennem, så jeg på bagkant af samtalen følte jeg mig godt klædt på til at løse opgaverne og kunne levere et fagligt godt stykke arbejde.”

Line Stampe, Organisationspsykolog i Rambøll Management Consulting – Attractor

Læs mere

”Morten formåede at gøre stoffet interessant og introducerede simple og nemme værktøjer, der har afgørende betydning for projekternes succes.”

Lone Strøm, Business Development Manager hos Nutricia

Læs mere

”Morten er dygtig til at fange, hvad der aktuelt på spil og som er vigtigt for deltagerne og tilpasser supervisionsformen derefter. Det gør, at formen er meget varieret og rammer de dagsaktuelle behov, sådan at form og indhold følges ad og giver mening.”

Marianne Rosling, Specialkonsulent i Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst

Læs mere

“Jeg ringer ikke bare til nogen, jeg har googlet mig frem til. Det skal have virket for andre. Jeg har hørt godt om ORGANISATION fra nogle af mine samarbejdspartnere.”

Bo Søndergaard, skoleleder, Høng skole

Læs mere

“Morten lægger meget vægt på, at der ikke kun er én rigtig løsning og stiller mange undrende spørgsmål til måden, man opfatter tingene på. Når ens fastlagte forestilling om situationen pludselig vendes om, opdager man muligheder man ikke så før, og at man også selv kan påvirke forholdene.”

Nikoline Kamperlund, Projekt- og HR-chef, Københavns Madhus

Læs mere

“Jeg har udviklet et sæt værktøjer, som gør at jeg er mere klar på mine personlige værdier og min holdning til mig selv i professionelle sammenhænge. Jeg argumenterer mere tydeligt og jeg har en oplevelse af at stå fastere på begge fødder, når jeg kommer i en presset situation, fordi jeg er blevet et endnu stærkere til at analysere situationer og identificere handlemuligheder.”

Vivi Nør Jacobsen, tidligere kommunikationschef, Amagerforbrænding

Læs mere

“På selve seminaret justerede Camilla løbende programmet i forhold til de ting der dukkede op. Der var en god styring og Camilla var god til at træde ud af rollen som facilitator og ind i rollen som psykolog, når der blev brug for det. der blev løbende samlet op på processen.”

Lene Bruun, Leder af sundhedsplejen i Esbjerg Kommune

Læs mere

”Jeg kan snakke med min coach om mange ting – også dem, der gør lidt ondt. Men det sker uden, at jeg bliver sendt ud i kulden med en følelse af, at nu vælter det hele. Det ender altid med, at jeg går ud fra mødet med skuldrene nede – og med plads i kalenderen til et eftermøde, hvis jeg får brug for det.”

Tine Kratholm, klyngeleder, Københavns Kommune

Læs mere

”Fusioner er dødsdømte uden en ekstern rådgiver. Det er nødvendigt at have én med, som ikke er en del af systemet og hverken bundet af særinteresser eller skjulte dagsordener. ”

Ove Andersen, klinisk forskningschef, Hvidovre Hospital

Læs mere

“I løbet af kurset blev det klart, at man som projektleder også har brug for at kunne styre processer og samarbejdet mellem mennesker, og ikke kun tid og økonomi. Derfor er det vigtigt, at man som projektleder formår at spørge ind og tør vende tingene på hovedet for at løse op for noget, der ellers vil stå i vejen for en god proces.”

Karen Margrethe Krogh, områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Læs mere

“Hver 14. dag, når jeg gik hjem fra supervision hos Camilla, var det med lettet hjerte, fornyet energi og lysten til at smøge ærmerne op og tage fat på udfordringerne. Man føler sig virkelig set og forstået, og jeg har aldrig haft det indtryk, at nu er man det næste nummer i køen – hun er bare på med hele sig selv!”

Majken Holm, arbejdsmiljøkonsulent og cand.psych, Arbejdsmiljøenheden, Rigshospitalet

Læs mere

“Vi kontaktede Camilla Raymond fra Organisation, fordi vi havde fået hende anbefalet i vores netværk. Hun har lavet lignende opgaver for andre i vores branche, så hendes referencer var også i orden. Og da vi så mødte hende, kunne vi jo godt høre, at hun vidste, hvad hun snakkede om.”

Lars Bo Lindblad, partner og adm.dir. hos Rubow Arkitekter

Læs mere

”Jeg går efter konsulenter der har en faglig tyngde i forhold til opgaven. De skal være gode til at samarbejde og hurtige til at forstå, hvad opgaven går ud på, og hvordan den kan være med til at understøtte både den organisatoriske og forretningsmæssige kontekst.”

Rosa Lind, HR-konsulent i Nordea Danmark

Læs mere

“Der, hvor jeg har haft allermest glæde af Morten, er nok, når jeg får skøre ideer. Mange i Mortens branche leverer hyldevarer, mens han har en ægte interesse for specielle opgaver og skæve vinkler og aldrig er bange for at gå i clinch og udfordre det, andre foreslår.”

Gorm Wiegand, Global People Development Manager, Novozymes

Læs mere

”Jeg kan i høj grad se et blivende resultat af samarbejdet med Organisation. Camilla har hjulpet os til at forstå hinandens positioner og skabe respekt på kryds og tværs. I dag lytter alle til hinanden, fordi vi kender vores respektive udgangspunkter langt bedre.”

Jane Sandberg, direktør i Akademisk Arkitektforening

Læs mere

”Organisation kommer ikke med en standardmetode og trækker ned over hovedet på os, men tilpasser det de kan, til det vi har brug for – og så har de et meget højt fagligt niveau. De underviser ikke i deres teorier, men underviser MED dem.”

Yvonne Monrad, leder af kursus- og kompetenceafdelingen, Danmarks Lærerforening

Læs mere

”Jeg oplever ikke primært Morten som ekstern konsulent, men som samarbejdspartner for mig og for organisationen. Det er en kæmpegevinst.”

Anette Friedrichs, HR-chef, Allerød Kommune

Læs mere

”Vores erfaring er, at vi med eksterne konsulenter kan få implementeret nogle tankegange, som så bliver forankret og giver os en ny måde at være sammen på.”

Klaus Sivertsen, kompetencechef i boligselskabet KAB

Læs mere

”Vi gennemførte et ledelsesforløb for mellemlederne, hvor de var på kurser sammen hen over fire måneder. Det betød, at vores ledere på tværs af organisationen – fra teknisk afdeling til filialerne ude i landet – kom tættere på hinanden og derfor også er blevet bedre til at forstå hinanden i hverdagen.

Else Fischer, personalechef i KPLL, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium

Læs mere

”Fordelen ved at bruge eksterne konsulenter er, at de er fri for at skulle varetage bestemte interesser eller have interne dagsordener. De kan komme ind udefra og give et perspektiv, som ikke har nogen historie i organisationen.”

Steen Jessen, personalechef, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)

Læs mere

”Da vi kørte hjem fra et kursus, hvor Camilla fra Organisation havde været instruktør, talte vi om, at i det øjeblik, der eventuelt bliver afskedigelser i vores kommune, vil vi bruge hende som konsulent.

Grethe Funch Pedersen, Kredsformand i Danmarks Lærerforening, Odsherred Lærerkreds

Læs mere

”Det er helt afgørende når man får folk udefra, at de har brugt tid på at sætte sig ind i, hvad det er for et sted, de skal ud til. De skal have en god forståelse for, hvilket arbejde, vi laver og kende de begreber, vi bruger, så de ikke taler et sprog, ingen forstår.

Helle Stage Eskildsen, udviklingskonsulent i ”F86 – Afklaring og Beskæftigelse”, Frederiksberg

Læs mere

”Morten fra Organisation har en facon, jeg rigtig godt kan lide. Han er dejligt fri for at bruge alle de sædvanlige konsulentklicheer, og så er han på som hele det menneske, han er.”

Sten Mogensen, chef for digitaliseringsafdelingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Læs mere

”Det er helt klart en ekstra bonus i samarbejdet, at når vi går ind i problemstillingerne, kommer vi tit ud med helt andre svar, end vi havde regnet med – ofte også med svaret på noget helt andet.”

Robert T. Jørgensen og Jakob Barfred, stiftere og ejere af kursusvirksomheden Refleks

Læs mere

”Morten arbejdede med billeder på den pædagogiske dag, han afholdt hos os, og det gjorde virkelig en forskel. I stedet for Powerpoint-slides satte han billeder op på væggen som stikord. Han gav os også fotografier at vælge imellem, når vi arbejdede i grupper. På den måde fik han alle med, så folk var begejstrede og vil have ham ud igen.”

Eva Haahr, skoleleder, Magleblikskolen, Halsnæs Kommune

Læs mere

”Før jeg kom på lederkursus, vidste jeg ikke, at der fandtes så mange redskaber, man kunne bruge til at gribe de forskellige situationer.”

Monika Gniadecka, speciallæge og ejer af Herlev Hudklinik

Læs mere

”Da jeg gik ind i forløbet med en erhvervscoach, havde jeg ikke forventet, at jeg også kunne bruge det, jeg lærte om mine egne reaktionsmønstre, i mit privatliv. Det var en sidegevinst, jeg ikke havde regnet med.”

Ulla Bagger, speciallæge i pædiatri, Børnelægeklinikken i Horsens

Læs mere

“Processen gjorde at vi nu er mere rettede mod fælles visioner. Vi arbejder nu koncentreret mod samme mål i stedet for kun at arbejde mod de forskellige delmål. Vi har fået styr på retningen og rollefordelingen i processen.”

Niels Westerbye Juhl, General Manager Scandinavia,
L´Oréal Luxe

Læs mere

HALVTG_blaa