logo

KRISTINA SUHR

streg_midt

KRISTINA SUHR

”Når virksomheder opnår gode resultater, er det ofte fordi medarbejdere løber i samme retning og gruppens dynamik er god. Medarbejdergruppen er altså en vigtig del af succesligningen. Derfor giver det mening for mig at arbejde med de mennesker, som skaber resultaterne i virksomheden”

Mennesker er grundstenen i en succesfuld virksomhed, og derfor har Kristina i sit arbejde altid fokus på de mellemmenneskelige relationer. Det gør sig gældende i ethvert projekt, som Kristina er optaget af.

Kristina er i sit arbejde opmærksom på at give en ærlig og konstruktiv feedback, som skaber den bedste udvikling for både virksomheden og de mennesker, som driver forandringen.

Kristina karriere

Kristina er uddannet psykolog (cand.psych) fra Københavns Universitet. Hun har erfaring med iværksætterkulturen fra San Francisco, hvor hun har arbejdet som projektleder, udvikler og sparringspartner for CEO’en i en start-up virksomhed, der arbejdede med virtual reality.

Kristina har været ansat i Resonans, hvor hun blandt andet har arbejdet med opgaver som strategisk talent- og ledelsesudvikling. I disse forløb har Kristina altid fokus på at skabe talent- eller ledelsesudvikling, som er praksisnær og tæt koblet til virksomhedens overordnede strategi. Derfor sørger Kristina for, at bruge god tid på at lære de involveredes virkelighed at kende og facilitere forløb, som tager udgangspunkt i deres hverdag.

Endvidere har Kristina arbejdet med udarbejdelse af nye koncepter og deltaget i faciliteringen af innovationsprocesser til Folkemødet 2016 og 2017. I disse to arbejdsprocesser er det især vigtigt at kunne arbejde omskifteligt, hurtigt og effektivt. Det handler om at reagere på virkelighedens udvikling og kunne tilpasse sig denne.

Kristina har skrevet specialeafhandling om, hvilken betydning virtual reality har for mennesket. Hendes interesser og viden spænder derfor vidt og omhandler også hvordan teknologien påvirker mennesket og ikke mindst de mellemmenneskelige relationer.

Kristina Suhr

streg_hojre

KONTAKT KRISTINA SUHR

Mail: ks@organisation.cc
Mobil: 2815 0023