logo

streg_midt

CAMILLA RAYMOND

”I Organisation afsætter vi tid til at udvikle os selv og firmaet. Det gør vi blandt andet ved at holde os ajour med den nyeste faglitteratur inden for feltet og selv publicere.”

Camilla har som erfaren erhvervspsykolog et skarpt fokus på de mellemmenneskelige relationer. Det gælder, hvad enten det er strategisk rådgivning, sparring ovenpå en fusion eller når konflikter skal løses.

At arbejde med processer, der skaber værdi, har altid været en væsentlig drivkraft for Camilla. Det afspejler sig også i den undervisning Camilla er ansvarlig for, hvad enten målgruppen er ledere, konsulenter eller studerende på videregående uddannelser.

Camillas karriere

Camilla Raymond er uddannet psykolog (cand.psych.) og har siden 1997 specialiseret sig indenfor det organisationspsykologiske felt. I 2006 blev hun autoriseret af Psykolognævnet.

Hun begyndte sin karriere som selvstændig erhvervspsykolog efter endt studie og indledte allerede i sit tidligere firma samarbejdet med Morten Ejlskov.

Her løste Camilla blandt andet opgaver for Nordea, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Radio og Lægeforeningen. De fleste virksomheder er stadig kunder hos Organisation den dag i dag.

Camilla har løst mange forskellige konsulentopgaver, men fælles for dem alle har været det særlige fokus på processerne. Det er også den kernekompetence, der er omdrejningspunktet for Camilla, når hun i dag løser opgaver i Organisation.

Camilla er forfatter til bogen “Arbejdsrelationer & Relationsarbejde” – 6 værktøjer til dig der leder mennesker i processer, der udkom på Dansk Psykologisk Forlag i 2012.

Siden 2003 har Camilla været ansat på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvor hun som ekstern lektor varetager undervisningen i organisationspsykologi for kandidatstuderende og løbende vejleder specialer.

Camilla har i årene 2004 – 2009 været ansat som ekstern lektor på Copenhagen Business School (CBS), hvor hun blandt andet har været med til at udvikle HA(psyk.) uddannelsen på CBS. En uddannelse, der integrerer erhvervsøkonomi og psykologi.

Camilla Raymond

streg_hojre

KONTAKT CAMILLA

Mail: cr@organisation.cc
Mobil: 51343339

CITAT

“Min egen erfaring med Camilla Raymond fra Organisation er, at hun er god til at få folk til at tale og give plads til forskellighed samtidig med, at hun styrer processen, så den ikke løber af sporet. Det lykkes hende altid at skabe en ligeværdig og utvungen dialog, hvor hun får folk med forskellig uddannelsesbaggrund til at tale sammen, uden at det bliver akademisk.”

Steen Jessen, personalechef, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)