logo

Michala Schnoor

streg_midt

MICHALA SCHNOOR

”Mit fokus i organisationsarbejdet er altid dobbelt – både at skabe organisatoriske resultater og livgivende veje til målet. ”Hvad vi skal lykkes med” og ”Hvordan vi når derhen” må altid gå hånd i hånd”

Som konsulent er Michala fokuseret på at forene organisationsmedlemmer omkring kerneopgaven og en fælles strategisk retning, så der skabes både forretningsresultater, stærke samarbejdsrelationer og personlig handlekraft. Specialeområder er ledelsesudvikling, teamudvikling, strategisk HR, kommunikation og supervision af erhvervspsykologer.

Michala lægger vægt på at skabe bæredygtige løsninger gennem forankring i praksis og udvikling af centrale kompetencer. Kodeord for Michalas tilgang som konsulent er samskabelse og læring. Uanset hvilken type opgave, hun varetager, er hun altid ligeså interesseret i selv at lære noget, som i at dele sin viden og erfaring.

Michalas karriere
Michala er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet med speciale i organisationspsykologi. Michala har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling siden 2006 i både Danmark og udlandet. I 2016 blev hun autoriseret af Psykolognævnet.

Michala begyndte sin karriere som organisationskonsulent i Haslebo & Partnere. Senere har hun arbejdet 6 år i strategiske HR funktioner i Novo Nordisk A/S, bl.a. som HR Business Partner og som projektleder med ansvar for ledelses- og talentudvikling og udvikling af HR funktioner. Michala har i sin ansættelse haft ledelsesansvar og har gennem en årrække boet og arbejdet i Brasilien og Schweiz. Efter hun kom hjem fra udlandet i 2015, har hun arbejdet i konsulenthuset LEAD – enter next level samt drevet egen virksomhed.

En rød tråd i Michalas karriere har været passionen for at skabe gode betingelser for organisationers resultatskabelse gennem udvikling af ledelse og stærke samarbejdsrelationer. Fagligt gennemsyrer passionen for narrative og systemiske tilgange hendes organisationsforståelse og tilgang i konsulentarbejdet.

Michala er forfatter til bogen ”Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handling”, der i 2015 udkom i 2. udgave. Hun publicerer løbende artikler om ledelse og organisationsudvikling og er certificeret i profilværktøjet LVI – Leadership Versatility Index®.
Ud over konsulentarbejdet arbejder Michala som terapeut, hvor hun med afsæt i narrative og systemiske tilgange har samtaleforløb med unge og voksne. Læs mere her: www.michalaschnoor.dk.

Michala Schnoor

streg_hojre

KONTAKT MICHALA SCHNOOR

Mail: ms@organisation.cc
Mobil: 6137 6634