logo

Morten Ejlskov

streg_midt

MORTEN EJLSKOV

”Vi udvikler og gennemfører udfordrende projekter for en masse spændende kunder. Det kan ikke være bedre.” 

Morten har i sit arbejde et stærkt fokus på, hvordan strategisk arbejde og værdiskabelse kan gå hånd-i-hånd med udvikling af mennesker.

Han har gennem årene erhvervet sig stor erfaring i at håndtere konflikter i virksomheder, og han kan skabe praktiske løsninger som vinder bred accept i virksomheden.

Morten har en solid teoretisk baggrund, som han løbende vedligeholder blandt andet ved at fungere som underviser og specialevejleder på flere universiteter. Han har med flere publikationer forsøgt at beskrive, hvordan teoretiske modeller kan anvendes til håndtering af konkrete, jordnære problemstillinger.

Mortens karriere

Morten er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet og blev autoriseret i 2004. Derudover har han en BA i kommunikation/internationale udviklingsstudier fra RUC.

Morten blev efter endt studie ansat i Rambøll Management, hvor han efter to år avancerede til chefkonsulent. Her udviklede og gennemførte han mere end 50 forskellige ledelsesudviklings-, organisationsudviklings- og teamudviklingsprojekter for private virksomheder, EU-kommissionen, ministerier, regioner og kommuner.

I 2003 stiftede Morten eget erhvervspsykologisk firma og begyndte at samarbejde med Camilla Raymond. I sit eget firma løse han blandt andet opgaver for Novozymes, DR og Danmarks Lærerforening. Sideløbende med konsulentarbejdet havde han en deltidsansættelse i Region Hovedstaden. Arbejdet her gav ham et unikt indblik i sundhedssektoren, og han fik et stort netværk blandt dedikerede sundhedsprofessionelle.

I de senere år har Morten beskæftiget sig meget med projektledelsesområdet. Han er den ene af to forfattere til bogen ”Projektkompetence” (Hans Reitzels Forlag, 2009).
Bogen har fokus på de relationelle, psykologiske og sociologiske aspekter af projektarbejde og projektledelse. Morten har herudover publiceret flere artikler om ledelse, ledelsesevaluering og organisationsudvikling.

Morten har siden 2009 været ansat som underviser og specialevejleder på Cand.merc (psych)-studiet ved CBS. Han har i perioden 2010-2014 været tilknyttet RUC, dels som underviser på Masteruddannelsen i Projektledelse og Procesforbedring og dels som undervisningsassistent ved RUC Innovation. Morten har været censor (2013) på hovedopgaver ved Flyvevåbnets Officersskole, Forsvarets Center for Lederskab.

Morten Ejlskov

streg_hojre

KONTAKT MORTEN

Mail: me@organisation.cc
Mobil: 30274023

CITAT

“Det, vi har opnået på kort sigt i samarbejdet med Morten er, at det i meget vidt omfang lykkes os at give lederne konkret hjælp – i nogle tilfælde i form af værktøjer, i andre tilfælde ved at bringe dem gennem nogle overvejelser, så de kan træffe nogle valg og på den måde handle i bestemte situationer.”

Anette Friedrichs, HR-chef, Allerød Kommune