”Når virksomheder opnår gode resultater, er det ofte fordi medarbejdere på alle niveauer løber i samme retning og gruppens dynamik er god. En virksomheds største konkurrencemæssige fordel er mennesker. Derfor giver det mening for mig at arbejde med de mennesker, som skaber resultaterne i virksomheden”

Om os >

Kristina Suhr

Mennesker er grundstenen i en succesfuld virksomhed, og derfor har Kristina i sit arbejde altid fokus på mennesker og de mellemmenneskelige relationer. Det gør sig gældende i enhver opgave, som Kristina arbejder med. Kristina er i sit arbejde opmærksom på både at lytte og udfordre, da hun tror på, at det skaber den bedste udvikling for både virksomheden og de mennesker, som driver forandringen.

Hvilke opgaver får det bedste frem i dig?

Jeg bliver særligt begejstret, når jeg fornemmer at opgaven er vigtig for kunden og de tiltag som igangsættes skaber positive forandringer.

Hvad er du især optaget af som konsulent?

Jeg har i designfasen og udførelsen af en opgave især fokus på, hvordan der bedst muligt skabes vedvarende forandringer. Jeg er optaget af, at forandringerne skal implementeres i hverdagen, så de integreres i den daglige drift. Der kan opstå mange gode ideer og drøftelser undervejs i et udviklingsforløb, men det er først rigtig interessant, når de gode ideer og intentioner bliver til handlinger. Det handler blandt andet om, at ideerne skal ejes af de involverede medarbejdere i virksomheden og ikke kun af dem, som er bannerførere af projektet.

Hvilken grundlæggende ide kunne du ikke være foruden i dit konsulentarbejde?

Ethvert problem løses bedst i et samarbejde og jeg forholder mig nysgerrigt til andres perspektiver og ideer – især når der er noget, som jeg ikke forstår. Den mere samarbejdende tilgang gør også, at forandringerne lever videre, når konsulenten trækker sig ud af opgaven eller organisationen. Derudover gør jeg mig umage med at forstå den organisations virkelighed, som jeg inviteres ind i, så de løsninger vi udvikler sammen matcher organisationen.

Hvis du kun må vælge én, hvad er så din favoritmetode?

Jeg er optaget af at gøre det abstrakte konkret. Store visioner er intet værd, hvis ikke der sættes handling bag – så jeg bruger ofte metoder, som sætter nye handlinger i spil eller gør nye handlinger mulige.

 

CV

  • Erhvervspsykolog i Organisation ApS. (2017 – nu)
  • Selvstændig erhvervspsykolog i Spekter (2017 – nu)
  • VP af ’Research og Development’ i NewpathVR, San Francisco, Californien (2016 – 2017)
  • Organisationskonsulent i Resonans (2015 – 2016)

UDVALGTE PUBLIKATIONER