logo

streg_midt

360 GRADERS LEDELSESEVALUERING

‘Ugeskrift for læger’ 

“Vurdering af metoden: 360 graders ledelsesevaluering på et hospital” er en artikel fra ‘Ugeskrift for Læger’ (2008). Artiklen er skrevet af Morten Ejlskov og overlægerådsformand Lars Kragh Møller, Hvidovre Hospital.

Artiklen beskriver et udviklingsprojekt med ledelsesevaluering i flere overlægegrupper på Hvidovre Hospital. Artiklen dokumenterer, at de involverede læger efter projektets afslutning vurderer, at de har fået et væsentligt udbytte og nye ideer til deres ledelsesjob. Særligt de overlæger, som modtog sparring i forbindelse med evalueringen, har fået et stort udbytte af projektet.

Læs artiklen her

HALVTG_lille_blaa