logo

streg_midt

DERFOR SKAL DU SÆTTE FOKUS PÅ

MEDARBEJDERNES ANSVAR

‘Lederweb’

Artiklen er fra ‘Lederweb’ ved Væksthus for Ledelse (2015), og den er skrevet af Morten Ejlskov, Camilla Raymond og Kristoffer Levinsen.

Artiklen bygger bro mellem forskning i Medarbejderskab og konkrete ledelsesopgaver. For at udvikle medarbejderskabet skal lederne og medarbejderne sammen identificere og indbyrdes afstemme de fire aspekter af medarbejderskabet:

1) den fælles opgave for organisationen

2) de kompetencer som medarbejderne besidder i forhold til den fælles opgave

3) de rettigheder og 4) de pligter som medarbejderne til daglig må navigere imellem

Gennem løbende dialog om de fire aspekter kan de indbyrdes forventninger justeres. På den korte bane i forhold til umiddelbare, konkrete opgaver og problemer. På den lange bane i forhold til selve kerneopgaven.

Læs artiklen her

HALVTG_lille_blaa