logo

streg_midt

LEDERTEAMS

Vi laver udviklingsforløb med ledergrupper. Nogen gange lander opgaven på vores bord, fordi et nyetableret lederteam ønsker at komme godt fra start. Andre gange får lederteamet øje på behov og potentialer midt i en organisationsforandringsproces, hvor det bliver synligt, at de har vanskeligt ved at skabe retning, som alle kan tilslutte sig. I alle situationer står lederne i en virkelighed, der udfordrer teamet på nye måder.

Eksempler på overskrifter fra forløb med lederteam:

  • Hvordan får vi vores lederteam til at fungere bedre?
  • Hvordan får vi skabt fælles fodslag?
  • Hvordan håndterer vi intern konkurrence i teamet?
  • Hvilke spilleregler gælder for ledelse af lederteamet?
  • Hvordan træffer vi beslutninger, når vi er uenige?
  • Hvordan sikrer vi loyalitet i forhold til beslutninger vi træffer?
  • Hvordan skaber vi effektive og værdifulde ledelsesmøder?

Vi hører ofte ledere fortælle, at de med den indsigt de får i et forløb hos os, forstår nogle af de dynamikker, der er på spil i lige netop deres team. Det gør det nemmere at udvikle gode og brugbare spilleregler for det interne samarbejde. Spilleregler som alle føler sig forpligtet af – og som eksempelvis tillader, at man kan tale om egne mål og budgetter, også når de kommer på kant med lederkollegers mål.

Forskning indenfor ledelse viser, at tillid er fundamentet for et velfungerende lederteam. Vi hjælper med at skabe rammen for en proces, hvor tilliden i lederteamet skabes, udvikles og vokser og bliver til det bærende element for teamets samarbejde. Målet er altid, at de beslutninger, der bliver truffet om det fælles bord, også bliver overholdt når lederne rejser sig og forlader mødet.

Vi stiller skarpt på lederteamets evne til løbende at lave en systematisk forventningsafstemning. De ledere vi arbejder med, fremhæver ofte dette, som det afgørende for at tilliden har forplantet sig i netop deres lederteam.

Udviklingsforløb i ledergrupper tager tid og kræver en særlig indsats fra alle. I skal derfor i en periode bruge ekstra kræfter på at skabe en konstruktiv dialog og vise vilje til at gøre noget andet end det I plejer. Det er præmissen for at forandringerne kan ske.

Alle forløb begynder hos jer og de konkrete udfordringer I har i lige netop jeres lederteam. Vi siger ja til opgaver, hvor vi vurderer, at succeskriterierne er realistiske. Derfor hjælper vi jer altid med at formulere forløbets succeskriterier inden vi går i gang.