logo

streg_midt

PROJEKTER

Projektarbejde er en topmoderne arbejdsform, der ud fra en overfladisk betragtning ser ud til at have vundet indpas i mange virksomheder. Men flere steder er der milevidt mellem de lidt luftige visioner om styrket projektarbejde og den daglige drift. Virksomheden skal helt grundlæggende have forholdt sig til, hvorfor man vil projektarbejde, og hvordan man vil give projekterne gode rammer for at lykkes.

Vi hjælper organisationer med at:

  • Udvikle en projektarbejdsmodel, der tager hensyn til både drift og projektarbejde
  • Uddanne og udvikle projektledere
  • Facilitere projektgruppers arbejde
  • Være sparringspartnere for projektledere
  • Facillitere dialogen mellem projektledere og driftsorganisation

Projektarbejde rummer et kæmpe potentiale for at skabe stolthed i organisationen og hos den enkelte. Når man kan pege på Øresundsbroen og sige: ”Den har jeg været med til at bygge”, så giver det en følelse af stolthed, også selvom man kun har skruet en lille møtrik i.

At drive et projekt fra start til slut handler i høj grad om at lede en gruppe mennesker der skal løfte en fælles opgave – med alle de glæder og sorger, der opstår på vejen. Arbejdsglæde hos projektdeltagerne er en forudsætning, hvis projektet skal glide, og projektlederne har en vigtig opgave i at sikre, at den opstår.

Desværre er rigtigt mange virksomheder udsat for sammenstød mellem projektarbejde og driftsopgaver. Projektarbejdets fokus på tværgående udvikling kan kollidere med basisorganisationens fokus på at skabe resultater indenfor de traditionelle organisationssøjler. Dette sammenstød er ofte udtryk for manglende organisatorisk klarhed om hvad man vil med projektarbejdet, og hvordan man vil opnå resultater. ORGANISATION hjælper virksomheder med at skabe denne klarhed.