logo

streg_midt

PROJEKTGRUPPER

Projektarbejde kan være vanskeligt. Også selvom projektlederen har de rette kompetencer og projektdeltagerne er valgt med omhu. Vi hjælper projektgrupper med at holde processen på sporet, så fremdriften i projektet sikres.

I projekter er der typisk mange interessenter, der har forskellige interesser. Ind imellem er forskelligheden så stor, at den skaber modsætninger og dilemmaer for projektgruppens arbejde. Alene det kan drive projektgruppen og projektlederen rundt i manegen.

Udfordringerne kan handle om mange forskellige forhold, der løbende skal træffes beslutninger om, og hvis projektgruppen ikke når til enighed, kan det interne sammenhold begynde at knirke. Det betyder, at energien til projektarbejdet kan dale sammen med den enkeltes motivation.

Projektgrupper kan have brug for dialog om:

  • Hvordan omsætter vi gruppens generelle mål til konkrete handlinger?
  • Hvordan træffer vi beslutninger og håndterer uenigheder internt i gruppen?
  • Hvordan får vi skabt tid til projektet samtidig med alle vores andre opgaver?
  • Hvordan samarbejder vi med styregrupper og referencegrupper?
  • Hvordan inddrager vi bruger- og borgerperspektiver i vores arbejde?

Vi laver ofte længerevarende forløb hvor vi mødes med projektgruppen i faste intervaller. Her kan gruppen bringe relevante temaer frem, ligesom vi takler aktuelle knaster, som gruppen er stødt på siden sidst. I centrum for processen er projektets mål, og vi har fokus på en løbende systematisk forventningsafstemning mellem projektgruppens medlemmer.

streg_hojre

HALVTG_lille_blaa