logo

streg_midt

PROJEKTLEDERUDDANNELSE

Projektledelse kræver en række kompetencer, som vi normalt opfatter som modsatrettede. Projektlederen skal både være visionær, kunne motivere og begejstre og samtidig være benhård og styre deadlines og økonomi.

En projektleder skal kunne omsætte idéer til handlinger. Det kræver at projektlederen ved, hvilke værktøjer man kan gribe fat i for at komme fra A – Z. Mindst lige så vigtigt er det, at projektleden er klar til at tackle de relationelle udfordringer, der opstår på vejen.

Vi uddanner projektledere, så de kan styre projekter succesfuldt i mål. God projektledelse kan læres.

Temaer, der typisk indgår i vores projektlederuddannelse:

  • Metoder, der tydeliggør projektets mål
  • Analyseredskaber til forståelse af interessenternes behov
  • Idéer til gode organiseringsformer i projektet
  • Kvalificeret sparring om projektets risici
  • Tips til håndfaste projektplaner og projektbeskrivelser i projektet
  • Inspiration til fokuserede kommunikationsplaner i projektet
  • Værktøjer til håndtering af relationer mellem mennesker i projektet

Vores erhvervspsykologiske baggrund gør, at projektlederne på uddannelsen får et skarpt blik på, hvordan de håndterer relationerne til projektets interessenter. Vi har mange års erfaring som projektledere selv. Dem sætter vi gerne i spil, når vi laver projektlederuddannelser.

Vores projektlederuddannelser er altid skræddersyede. En skræddersyet uddannelse er en fordel, fordi deltagerne får konkret viden, de kan bruge direkte i virksomheden. Samtidig tager uddannelsen altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle virkelighed. Som en konsekvens af, at vi insisterer på at skræddersy, udbyder vi ikke åbne projektlederuddannelser.