logo

streg_midt

PROFESSIONELLE SAMTALER

MED LEDERE

De ledere, vi møder, er kendetegnet ved at være dedikerede og ansvarsbevidste mennesker.

Som leder kan det være svært at finde interne sparringspartnere, som man kan vende problemstillinger og dilemmaer med. De fleste har dog behovet.

Gennem individuelle samtaler med os får lederne mulighed for at se på sig selv og deres aktuelle udfordringer udefra. Lederne får en ny opmærksomhed på de svære situationer i deres hverdag. Det giver grobund for erkendelser, som de kan omsætte til konkrete handlinger i virksomheden. Ledere kan eksempelvis i samtaler blive opmærksomme på, at de forhold de troede, var modsætninger, i virkeligheden godt kan gå hånd-i-hånd. Det kan være at stille tydelige krav til medarbejderne og samtidig være anerkendende.

Vores professionelle samtaler giver lederne personlig udvikling i forhold til opgaver og kerneydelser i virksomheden.

Ledere kan have brug for dialog om:

  • I hvilken retning skal jeg udvikle min virksomhed?
  • Skal jeg blive i virksomheden eller gå?
  • Skal jeg indgå partnerskab?
  • Hvordan når jeg mine mål som leder?
  • Hvordan får jeg et bedre samarbejde med min chef?
  • Hvordan bliver jeg bedre til at prioritere og træffe beslutninger?
  • Hvordan får jeg skabt en god work-life-balance?
  • Hvordan håndterer jeg uenigheder mellem mine medarbejdere?
  • Hvordan får jeg energi og arbejdsglæde?

Vi lytter og spørger ind til dig som leder, men udfordrer også din tankegang, så dine vaner og mønstre får nye perspektiver. Vi lægger vægt på at holde individuelle samtaler i en tillidsfuld ramme, hvor du kan dele både både arbejdslivets glæder og sorger.