logo

streg_midt

PROFESSIONELLE SAMTALER

MED PROJEKTLEDERE

En projektleder er en speciel størrelse i mange organisationer. En krydsning mellem en specialist og en almindelig leder. Projektlederen skal løfte den komplekse og udfordrende opgave at skabe resultater på tværs af afdelinger og faggrupper. Opgaven skal tit løses ved at motivere specialister fra forskellige afdelinger.

Gennem individuelle samtaler med os får projektlederen mulighed for at se på sig selv og sine aktuelle udfordringer udefra. Vi hjælper projektlederen til at forstå interessenters handlinger og det organisatoriske spil, som omgiver projektet.

Projektledere kan have brug for dialog om:

  • Hvordan håndterer jeg samspillet med ledelsesniveauerne i virksomheden?
  • Hvordan får jeg styregruppen til at tage ansvar?
  • Hvordan bliver jeg skarp på projektets mål?
  • Hvem er projektets interessenter, og hvad har de på spil?
  • Hvordan bliver jeg bedre til at håndtere risici i projektet?
  • Hvordan engagerer jeg projektdeltagerne?
  • Hvordan får jeg energi, når der er bølgegang i projektet?

Vi lytter og spørger ind til dig som projektlederne, men udfordrer også din tankegang, så dine vaner og mønstre får nye perspektiver. Vi lægger vægt på at holde individuelle samtaler i en tillidsfuld ramme, hvor du kan dele både arbejdslivets glæder og sorger.