logo

streg_midt

PROFESSIONELLE SAMTALER

MED PSYKOLOGER

Vi superviserer psykologer – også med henblik på autorisation. Supervisionen tager udgangspunkt i, hvordan psykologen bruger sine teorier og metoder, og undersøger samtidig, hvordan man sætter sin psykologfaglighed i spil. Måske som den eneste eller den yngste psykolog i organisationen.

Gennem individuelle samtaler med os får psykologen mulighed for at se på sig selv og sine aktuelle udfordringer udefra. Psykologen får en ny opmærksomhed på de svære situationer i hverdagen. Det giver grobund for erkendelser, som kan omsættes til konkrete handlinger i virksomheden.

Psykologer kan have brug for dialog om:

  • Hvordan virker mine teorier i praksis?
  • Er der overensstemmelse mellem mine teorier, og de metoder jeg bruger?
  • Hvordan får jeg psykologi på dagsordenen i en forretningsorienteret hverdag?
  • Hvordan får jeg virksomheden ind i psykologien?
  • Hvad er strategisk HR i denne virksomhed?
  • Hvordan får jeg omsat min viden, så den påvirker bundlinjen?
  • Hvordan bliver jeg god til at facillitere processer?
  • Hvordan sikrer jeg en fornuftig work-life-balance?
  • Hvordan gør jeg min stemme gældende blandt mere erfarne kolleger?

Vi lytter og spørger ind til dig, men udfordrer også din tankegang, så dine vaner og mønstre får nye perspektiver. Vi lægger vægt på at holde individuelle samtaler i en tillidsfuld ramme, hvor du kan dele både arbejdslivets glæder og sorger.