logo

streg_midt

PROFESSIONELLE SAMTALER

MED SPECIALISTER

Specialister har typisk en høj faglighed, men finder ofte sig selv i situationer, hvor jobbet kræver mere end det rent kernefaglige. Det kan give udfordringer for eksempel i forhold til at forstå de mellemmenneskelige relationer i virksomheden.

Gennem individuelle samtaler med os får specialisterne mulighed for at se på sig selv og deres aktuelle udfordringer udefra.

De får en ny opmærksomhed på de svære situationer i hverdagen. Det giver grobund for erkendelser, som de kan omsætte til konkrete handlinger i virksomheden.

Vores professionelle samtaler giver specialisterne kompetenceudvikling i forhold til opgaver og kerneydelser i virksomheden.

Specialister kan have brug for dialog om:

  • Hvordan kommunikerer jeg min faglighed bedre i virksomheden?
  • Hvordan samarbejder jeg bedst med andre faggrupper?
  • Hvordan får jeg min faglighed til at falde i hak med virksomhedens strategi?
  • Hvordan træder jeg i karakter?
  • Er ledelse noget for mig?

Vi lytter og spørger ind til dig og dine udfordringer, men udfordrer også din tankegang, så vaner og mønstre får nye perspektiver. Vi lægger vægt på at holde individuelle samtaler i en tillidsfuld ramme, hvor du kan dele både arbejdslivets glæder og sorger