logo
streg_midt

STRATEGI & ORGANISATION

Vi er stærke fortalere for, at organisationsudvikling skal ske på baggrund af strategiske initiativer – og ikke som mere eller mindre lødig tilpasning til stærke organisationsmedlemmers sym- og antipatier. De eksterne realiteter skal sætte rammen for den interne virkelighed.

En virksomhed uden strategi er som en optimistjolle uden kurs. Strategien bør være det daglige sigtepunkt for alle og hvile på et fundament af stærke værdier. En ændret strategi er ikke et udtryk for, at den eksisterende er dårlig. Det er et udtryk for at organisationen løbende forholder sig til sin omverden.

En strategi viser, hvad der er vigtigt, hvorfor det er vigtigt – og ikke mindst hvad der ikke (længere) er vigtigt.

Vi hjælper organisationer med at udvikle og implementere strategier, og vi hjælper gerne med de organisationsudviklingsprocesser, der tit opstår som følge af nye strategiske tiltag.

Når en organisation prioriterer strategiprocesser er oplevelsen ofte, at der bliver frigivet ny energi til gavn for både medarbejdere og bundlinje.