logo

Erhvervspsykologisk rekruttering

streg_midt

ERHVERVSPSYKOLOGISK REKRUTTERING

At få de rigtige mennesker til de rigtige jobs er en stor udfordring i mange virksomheder. Vi hjælper virksomheder med at vurdere, hvilken kandidat som bedst egner sig til et ledigt job. Vi bruger vores erhvervspsykologiske viden og erfaring til at hjælpe jer hele vejen i forløbet — fra formulering af kompetenceønsker til onboarding af jeres nyansatte medarbejder.

Jeres udbytte

  • Bedre jobmatch ved brug af virkelighedsnære cases og opgaver
  • Rekruttering og assessment baseret på indgående kendskab til jeres branche og stillingstypen
  • Transparent proces og sikkerhed for ordentlig behandling af alle involverede – uanset udfaldet af vurderingen
  • Øget jobsucces igennem brug af de mest valide og anerkendte erhvervspsykologiske assessment værktøjer på markedet
  • Bedre beslutningsgrundlag baseret på mangfoldige vurderingsmetoder

Vi kan hjælpe jer hele vejen

Et rekrutteringsforløb vil altid være tilpasset jeres ønsker og behov. Vi kan være sparringspartnere på alle delelementer i rekrutteringsprocessen, men vil typisk kunne involveres stærkest i de elementer, som er markeret med grønt her:

Strategi og planlægning. Vi hjælper med at definere jobkrav, kandidatprofil og screening-kriterier samt hvilke metoder, der skal anvendes i processen. Vi hjælper til at definere strategi for søgning og vi hjælper til at få præciseret alles roller og ansvar i processen.

1. interview. Vi hjælper med at gennemføre 1. interview med fokus på CV og motivation. Vi bruger case-/videomateriale til vurdering af nøglekompetencer og afslutter interviewet med at definere specifikke spørgsmål eller bekymringer, der skal udforskes i testfasen.

Test & tilbagemelding. Vi gennemfører udvalgte tests og tilbagemelding til kandidaten (ansættende leder deltager). Sammen med ansættende leder vurderer vi, om alle kandidater fortsat skal deltage i 2. interview.

2. Interview. Sammen med ansættende leder (og evt. ansættelsesudvalg) gennemfører vi 2. interview med fokus på specifikke kompetencer og dialog om referenceudtalelserne. Vi bruger også her casemateriale til at udforske kompetencer og kandidatens tillgang til arbejdet. Vi giver input til den endelige udvælgelse af kandidater.

Onboarding. Vi leverer input til aktiviteter fra uge 1 og de første 2-3 måneder (fx introduktion til området, konkrete opgaver, træningsaktiviteter og møder med kolleger og samarbejdspartnere.

Vi arbejder tæt sammen med ansættende leder igennem hele forløbet. På den måde er det jer – og ikke os – der lærer kandidaten bedst at kende.

streg_hojre
Vil du vide mere?

Kontakt os hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at finde den rette kandidat.

Morten Jack

Morten Jack
Mail: mj@organisation.cc
Tlf: +45 2618 6775

Hent vores flyer “erhvervspsykologisk rekruttering”.