logo

streg_midt

STRATEGIUDVIKLING

Det er vigtigt at lave strategiprocesser, hvor både medarbejdere, kunder/brugere og samarbejdspartnere bliver involveret.

Kunder er organisationens eksistensgrundlag, og kan give vigtig inspiration om trends og behov. Medarbejderne har fingeren på pulsen i forhold til nye muligheder, og de ved også, hvor skoen trykker på de interne linjer. Samarbejdspartnere kan give et perspektivskifte væk fra organisationens interne logikker.

Vores rolle er, at sætte spørgsmålstegn ved organisationens vante måder at gøre tingene på.

Vi facilliterer strategiudvikling gennem fem faser:

1. Visionsfasen: Hvor kunne vi ønske os at komme hen?

Vi inspirerer jer til at tro på, at I kan sparke buler i universet.

2. Analysefasen: Hvad er vores muligheder?

Vi hjælper jer med at analysere markedet, og de konkrete muligheder I har.

3. Involveringsfasen: Hvad siger vores interessenter?

Vi sørger for at få kunder og brugere på banen med deres input.

4. Beslutningsfasen: Hvad gør vi?

Beslutningstagere træffer vigtige beslutninger. Vi kan evt. bistå som facillitatorer.

5. Implementeringsfasen: Hvordan får vi det til at ske?

Vi sørger for at I forholder jer til de nye mål, som følger af strategien.

Der er ikke vandtætte skodder mellem de fem faser. Vi kan tidligt i processen udfordre jer på, om de mål, der er ved at tegne sig, mon er implementerbare? Eller vi kan i de senere dele af processen minde jer om de visioner, som I startede processen med, og bede jer om at trykprøve om jeres implementeringsforslag er visionære nok?

Vi skræddersyr altid strategiforløbet, så det passer til jer. Vi kan skalere forløbet og arbejder både med strategiarbejde i store grupper over længere tid og kortere, intensive strategiprocesser – ”strategi på en uge”.