logo

streg_midt

TEAM & GRUPPER

I nogle virksomheder hedder det grupper, andre kalder det teams. For os er det centrale at en gruppe mennesker, der skal samarbejde om at løse en fælles opgave, skal have styr på en lang række ting – f.eks. roller og retning – uanset om de kalder sig en gruppe eller et team.

Mange virksomheder etablerer grupper og beder gruppens medlemmer løse opgaver i fællesskab uden at hjælpe gruppen til at komme igennem en frugtbar proces, der fører til succesfuld opgaveløsning. Virksomheder er oftest opmærksomme på teambuilding, lige når en gruppe starter. Men hvad gør man, når hverdagen har tag i én og misforståelser præger gruppens samarbejde?

Vi hjælper grupper med at få sat gang i kommunikationen om de vigtige temaer. En gruppe kan kun udvikle sig på baggrund af det, den kan dele – og den kan kun dele det, der er muligt at kommunikere. Succes i grupper handler altså om, at gruppens medlemmer løbende får talt vigtige forhold igennem, så der ikke opstår konflikter, intern konkurrence, ineffektivitet og dobbeltarbejde.

Vi hører ofte ledere og medarbejdere sige, at de har brug for at afstemme forventningerne mellem sig. Det kan være til rollerne i gruppen, de opgaver der hviler på den enkeltes skuldre eller til at afklare hvor langt mandatet rækker. Vores erfaring er, at der i hele en gruppes liv er behov for en forventningsafstemning, og vi hjælper gerne med processen.

De udviklingsforløb, vi faciliterer, tager ofte udgangspunkt i ”Håndslag” – et værktøj vi har udviklet til at hjælpe en gruppe med at afstemme forventningerne, systematisk og dynamisk. Sigtet med Håndslag er at gøre arbejdet med ”Den psykologiske kontrakt”, konkret og fokuseret. Den psykologiske kontrakt har som begreb siden 1960’erne haft en vigtig og central plads i organisationspsykologien. Den tradition har vi valgt at videreføre.

Alle grupper er forskellige. Derfor har vi ingen færdigt designede gruppeforløb, vi kører efter. Vores arbejdsproces med at designe det enkelte forløb, begynder tit med, at vi indgår Håndslag med gruppens ledelse og gruppens medlemmer. Derefter præsenterer vi et oplæg på en proces, der er designet efter de ønsker og behov, som vi i fællesskab har fået øje på. Vi bringer kun emner og temaer op, som gruppen finder relevant og brænder for at tage hul på.