logo

streg_midt

BESTYRELSER

Det er ofte en linedans at være i en bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for virksomheden, men må samtidig ikke gå for tæt på den daglige drift. Sker det, er der stor risiko for at ledelsens spillerum indsnævres.

Hvis bestyrelsen kommer for tæt på ledelsen og overskrider de usynlige grænser, er risikoen for at underminere ledelsen, overhængende. Det kan betyde, at virksomhedens ledelse mister sin autoritet over for mellemledere og medarbejdere.

Vi hjælper bestyrelser med at lave forventningsafstemninger internt mellem bestyrelsens medlemmer, mellem bestyrelsen og direktionen, samarbejdspartnere, der hvor der er et behov.

Nogle af de spørgsmål, bestyrelsen kan have brug for at afstemme, kan være:

 • Hvordan definerer vi hver i sær vores primære opgave i bestyrelsesarbejdet?
 • Hvordan træffer vi beslutninger, når uenighederne(!!!)
 • Hvor tæt skal vi følge ledelsens gøren og laden?

Udover samspillet med ledelsen, kan der være andre relevante temaer på spil:

 • Bestyrelser i familieejede aktieselskaber
  Hvordan håndterer vi familiære følelser i en forretningsmæssig kontekst?
 • Bestyrelser i partnerejede aktieselskaber
  Hvordan skelner vi mellem vores rolle som ejere og som ansatte i virksomheden?
 • Bestyrelser i øvrige aktieselskaber
  Hvor meget spillerum skal direktionen have?
 • Skole- og institutionsbestyrelser
  Hvilke temaer har bestyrelsen reelt indflydelse på?
 • Bestyrelser i fagbevægelser
  Hvordan får vi bestyrelsen til at arbejde både politisk og strategisk?
 • Bestyrelser i interesseorganisationer
  Hvordan kan bestyrelsen fungere som ambassadør for vores organisation og for vores budskab?

Vi kan både holde oplæg på jeres bestyrelsesmøder eller facilitere møderne med faste intervaller. Vi kommer også gerne ud til møder, hvor I skal diskutere et bestemt emne eller løse en konkret konflikt – og hvor I kan se en fordel i at overlade processtyringen til os.