logo

streg_midt

MEDARBEJDERGRUPPER

Det kan være en udfordring at kommunikere med hinanden, når opgaver skal koordineres mellem medarbejdere, beslutninger meldes ud og når den daglige drift kører i højt tempo. Det fører ind imellem til misforståelser, der igen kan skabe unødig meget støj i relationerne.

Vi taler ofte med medarbejdergrupper om:

  • Den retning gruppen ønsker i samarbejdet, og hvilke spilleregler der skal gælde
  • Hvordan konflikter håndteres internt i gruppen og sammen med ledelsen
  • Hvordan feedback internt såvel som fra eksterne samarbejdspartnere kan bruges konstruktivt, så gruppen hele tiden udvikler sig til en bedre version af sig selv

Der er ikke altid tid til at stoppe op i hverdagen og reflektere over, hvad der egentlig skete og hvilke gode intentioner der lå bag handlingerne. Da vi samtidig handler på baggrund af de antagelser vi gør os, kan vi på relativ kort tid, uforvarende komme til at lægge brænde på bålet.

Konsekvenserne kan være, at medarbejdere gentager de samme kostbare fejl, hvilket skaber frustration og hvad værre er, demotiverer den enkelte medarbejder.

Vi tager medarbejdere en tur op i luftballonen, hvor de får mulighed for sammen at kigge ned på sig selv. Det handler om at få næsen til at pege den rigtige vej – i fællesskab og under kyndig guidning af den, der leder gruppen. Vi har mange års erfaring fra sparringsforløb med ledere, der fortæller at ledelse af grupper både opleves ustyrligt og risikofyldt.

Det kan vi tale med om – og det er det, som vi synes gør arbejdet med grupper både sjovt og udfordrende.

Når vi er med til at designe udviklingsforløb, har vi et stærkt fokus på at skabe et rum, hvor medarbejdergruppen får mulighed for – og tid til – at tænke over de uhensigtsmæssige handlemønstre, der præger gruppens liv. Der skal afstemmes forventninger til nye måder at gribe arbejdsopgaverne an på, så gruppen igen kan tage ansvar for det, der sker, både når samarbejdsprocesser lykkes og når der opstår slinger og uklarhed.

Vi skræddersyr altid det enkelte udviklingsforløb i tæt samarbejde med jer. Vi anbefaler typisk at lave længerevarende forløb, hvor relevante temaer bliver behandlet i en tillidsfuld og konstruktiv ramme, de gange gruppen mødes. Vi arbejder ofte med værktøjet ”Håndslag”.