logo

streg_midt

PARTNERGRUPPER

Partnere er dygtige fagfolk, der har købt sig ind i en virksomhed. Men den nye partnerrolle kan både give udfordringer i partnergruppen og hos den enkelte partnere.

Partnere har et økonomisk fællesskab i virksomheden. Alle de beslutninger, der bliver taget i en partnergruppe har en direkte indvirkning på den enkelte partners økonomi. Derfor kan virksomhedens beslutninger have en afgørende betydning og en oplevelse af afhængighed og forpligtelse udvikles.

Det kan være et frugtbart udgangspunkt for en partnergruppes udvikling, men er det ikke altid. Hvis viljen hos alle partnere er tilstede og man kan blive enige om at sætte et udviklingsforløb i gang, har vi stor erfaring med at hjælpe den gode udvikling på vej.

Mange steder bliver der sat lighedstegn mellem det at være partner og det at være leder, selvom mange partnere ikke er klædt på til lederrollen. Flere ledere om ledelsesopgaven kræver en tydelig og klar afgrænsning af roller, opgaver og ansvar. Først når den afklaring har fundet sted indadtil, kan den formidles tydeligt udadtil. Vi hører ofte partnere sige, at når først afklaringen er på plads og forventningerne internt er afstemt, frigiver det energi til både ledelsesopgaven og det faglige felt som man brænder for.

Partnergrupper kan have brug for dialog om:

  • Hvordan fordeler vi roller, opgaver og ansvar mellem os?
  • Hvordan håndterer vi partner- og ledelsesrollen samtidig; hver især og som samlet flok?
  • Hvordan træffer vi beslutninger, når vi ikke er enige?
  • Hvordan takler vi konkurrence internt i partnergruppen?
  • Hvordan håndterer vi generationsskifte?

Vi designer altid det enkelte udviklingsforløb i et tæt parløb med jer.

Vi laver typisk længerevarende forløb med faste intervaller, hvor vi på møderne hjælper jer med facilitering af dialog og beslutningsprocesser. En fordel ved at lave et længerevarende forløb er, at vi kan give jer opgaver, som I løser mellem partnermøderne. Det har vi erfaring med giver størst effekt på den lange bane.