"Lene formår at skabe aha-oplevelser hos gruppen, som er med til at flytte og udvikle dem"

Danske Gymnasier er en interesseorganisation for almene gymnasieskoler, som varetager sektorens uddannelsespolitiske interesser og rådgiver skolerne.

Vicedirektør Kirsten Overgaard Bach, Danske gymnasier fortæller:

”Vi har brugt Lene til forskellige udviklingsforløb bl.a. fordi Lene formår at opsamle konkrete udviklingsbehov. Lene har oparbejdet et stort kendskab til sektoren, hvilket er til stor værdi for deltagerne, som føler sig mødt i de ledelsesmæssige udfordringer, der særligt kendetegner gymnasieledelse. Lene leverer aldrig bare ”stangtøjet”, men formår altid at tilpasse indholdet til deltageres virkelighed.

Lene har blandt andet afholdt kursusdage for nye rektorer og vicerektorer med fokus på ’det personlige lederskab’ i en gymnasiekontekst. Her arbejder deltagerne med begrebet ledelse og det at bringe sig selv i spil som leder på en god måde. Temaerne for kursusdagene har varieret alt efter aktuelle ledelsesudfordringer i gymnasiesektoren, men de har blandt arbejdet med forandringsledelse, ledelsesprofiler og strategiske udfordringer.

Deltagerne er altid meget imponerede over Lenes evne til at facilitere processer. Hun er skarp til at skabe udvikling hos deltagerne, fordi hun sørger for, at deltagernes ressourcer i rummet udnyttes og skaber en god dynamik i deltagergruppen. Lene sørger for, at der bliver skabt gode netværksmuligheder blandt deltagerne, som også lærer en masse af at sparre med hinanden omkring forskellige ledelsesmæssige dilemmaer. På kurset bringer Lene nye perspektiver og forståelser omkring ledelsesarbejdet ind og samtidig får deltagerne mulighed for at reflektere over egne ledelsesudfordringer.

Vi har også brugt Lene til forløb omkring formulering og realisering af konkrete strategiske indsatsområder. Her arbejder ledelsesgrupper fra forskellige gymnasier med strategiske udfordringer, som de inden forløbet har besluttet, at de vil arbejde med under kurset. Ledelsesgrupperne fra typisk fire gymnasier fungerer som sparringspartnere for hinanden og samtidig får deltagerne Lenes input til, hvordan de som ledelsesgruppe kan arbejde med at styrke samarbejdet i ledelsen om at realisere strategien.

Gymnasieledelser kan godt være en krævende gruppe at facilitere, da de typisk har en master uddannelse i ledelse og selv har stor erfaring med undervisningsfaget. Lene formår at skabe aha-oplevelser hos gruppen, som er med til at flytte og udvikle dem. Lene er inspirerende og nærværende i sin måde at facilitere på. Hun fungerer som et frisk pust udefra, fordi hun kommer i andre typer af organisationer og derfor kender de generiske udfordringer, som enhver ledelse står overfor. Samtidig formår hun at gøre temaerne virkelighedsnære for deltagerne og omsætte dem til noget forståeligt fra deres virkelighed, hvilket gør at deltagerne føler sig mødt og derfor udvikles.”

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc