”Lene er god til at fastholde en fokusering på det, som er vigtigt at få talt om"

DFUNK er en landsdækkende ungdomsorganisation, som skaber netværk og formidler viden blandt unge med og uden flygtningebaggrund. Ideen med forløbet var, at hvis de rigtige mennesker er samlet, så er der dels grundlag for at træffe de rigtige beslutninger og samtidig har man skabt forståelse og accept af beslutningerne.

Nicholas Farr, Sekretariatsleder hos DFUNK, fortæller

”Vi havde bl.a. en organisering med teams, men den organisering gav ikke længere mening. Derfor havde vi brug for at reorganisere os, og til den proces var Lene en rigtig stor hjælp. Gennem fire møder, som Lene faciliterede, afdækkede vi vores udfordringer og ønsker, definerede en mere enkel struktur end hidtil og undervejs begyndte vi at realisere elementer i strukturen – dvs. relativt hurtigt prøvede vi bl.a. et nyt mødeforum af.

Målet med reorganiseringen var at skabe større gennemsigtighed omkring strukturen, klarhed om indholdet af de forskellige roller og at skabe bedre arbejdsbetingelser for især projektlederne. Et andet mål var at styrke mødestrukturen for at sikre, at de rigtige mennesker bliver involveret i de rigtige dialoger.

Lene har undervejs i processen haft stort fokus på at forenkle strukturen. Vi endte med at ophæve teams og igangsætte faste møder, der koordinerer de projekter, som vi har i DFUNK. Derudover har vi adskilt ledelsen fra resten af konsulentgruppe. Det er fortsat projektledere, som har den faglig ledelse, men den generelle ledelse er blevet en mindre gruppe, hvilket skaber mere klarhed over rollerne i organisationen.

Det betyder også, at projektlederne oplever en enorm lettelse i deres rolle. De kan bedre fokusere på deres kerneopgave end de kunne førhen. Samtidig er beslutningsprocesserne blevet mindre mudrede, og det har generelt skabt klarhed i medarbejdergruppen. Vi oplever, at fællesskabet i konsulentgruppen er styrket, og der er kommet større sammenhængskraft i gruppen.

Lene har, udover at styre forandringsprocessen, fungeret som sparringspartner for mig og konsulentgruppen. Hun er god til at fastholde en fokusering på det, som er vigtigt at få talt om. Derudover har hun også bidraget med gode bud på, hvilke realistiske og effektive strukturelle muligheder vi har.

Undervejs i processen har det været væsentligt og brugbart, at Lene har stor erfaring fra andre virksomheder. Hun kan bidrage med viden om, hvad der fungerer og ikke fungerer i andre organisationer – og dermed kvalificere sin rådgivning til os. Det var vigtigt for processen at have Lenes erfaring med i dialogerne. Samtidig oplevede jeg, at hun formåede at sætte sig ind i vores kontekst og virkelighed – og herigennem målrette sin rådgivning og facilitering ift. det, som betyder noget for os.”

 

 

Lad os tage en snak

  • Morten Ejlskov
  • +45 30 27 40 23
  • me@organisation.cc
  • Lene Flensborg
  • +45 29 89 00 10
  • lf@organisation.cc
  • Morten Jack
  • +45 26 18 67 75
  • mj@organisation.cc
  • Michala Schnoor
  • +45 61 37 66 34
  • ms@organisation.cc
  • Camilla Raymond
  • +45 51 34 33 39
  • cr@organisation.cc